Przypominamy! Od dziś przedszkola i żłobki są zamknięte

2021-03-29 8:54
Przedszkole klocki
Autor: _Alicja_/Pixabay/cc0 Przedszkole w Woli Radłowskiej trzeba było zamknąć

Rząd zdecydował, że od najbliższego poniedziałku zamknięte będą przedszkola, oddziały przedszkolne i żłobki. Część rodziców nadal jednak będzie mogła zostawić tam dzieci - dotyczy to głównie medyków i osób walczących z pandemią.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od najbliższego poniedziałku (29 marca) do 11 kwietnia zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i żłobkach.

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy - z uwagi na zamknięcie placówki wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, ma jednak obowiązek zorganizować zajęcia na wniosek rodziców dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz rodziców, którzy: 

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
Morderstwo w Kozłowie (powiat miechowski)

W tych przypadkach opieka przedszkolna będzie zapewniona dzieciom na czas zamknięcia placówek. Z tej możliwości można skorzystać także w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców jest zatrudniony i spełnia powyższe warunki. 

Uwaga: w przypadku, gdy działalność placówki jest zawieszona, ponieważ stwierdzono w niej zachorowania na COVID-19, należy skontaktować się z jej dyrektorem. Udzieli on informacji, czy możliwa jest organizacja opieki dla dzieci rodziców wskazanych w rozporządzeniu.

Pogrzeb ratownika Medycznego Michała Nikoda

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Sonda
13 dni wolnych to wystarczająca liczba?
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE