bezdomny - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Pixabay

pomoc

Dramatyczna sytuacja kaliskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Placówka prosi o pomoc!

2023-12-03 16:57

Kaliskie schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Warszawskiej w Kaliszu prowadzone jest przez koło kaliskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Do głównych zadań placówki należą pomoc bezdomnym w załatwianiu dokumentów, świadczeń (zasiłek stały, renta, emerytura, grup inwalidzkich) i świadczenie pomocy materialnej.

Wszystko odbywa się w ramach programu wychodzenia z bezdomności. Trafiają tam bezdomni z problemem alkoholowym i uzależnieni od środków psychoaktywnych, często wykluczeni przez rodzinę. Przebywający w nim mogą zostać do czasu osiągnięcia pełnej samodzielności. Obecnie w schronisku przebywa 28 bezdomnych mężczyzn z terenu Kalisza i gmin ościennych.

Okazało się, że kaliskie koło ma poważne problemy finansowe. Sprawa ujrzała światło dzienne po śmierci jego kierownika w połowie listopada.

Miasto Gorzów pomaga bezdomnym. Zbliża się dla nich najgorszy okres

Placówka prowadzona jest w tej chwili przez zarząd komisaryczny, z którym współpracuje miasto Kalisz. Schronisko jest zadłużone wobec ZUS, miasta i Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Zadłużenie dotyczy też opłat za wodę, gaz i prąd. W ośrodku brakuje wszystkiego – nawet żywności. Pełnomocnikiem schroniska została Agnieszka Świderska.

Tam jest bardzo ciężka sytuacja finansowa, pomagam wyprowadzić wszystkie dokumenty – powiedziała w rozmowie z PAP.

Wyjaśniła, że nieprawidłowości spowodowane są złym zarządzaniem ośrodka przez ostatnie 7 lat. - Okazało się, że rzeczywistość, która była rysowana przez kierownika bardzo mijała się z tym, co tak naprawdę tam się działo. Pieniądze nie trafiały tam, gdzie powinny. Nastąpiła duża niegospodarność. Schronisko zostało z długiem 200 tys. zł. Tyle potrzebujemy na dziś, żeby utrzymać się na powierzchni. W tym momencie walczymy o to, żeby ZUS rozłożył nam zaległe świadczenia na raty w wysokości 100 tys. zł – powiedziała.

Dodała, że w przypadku nie uregulowania zaległości wobec ZUS-u schronisko nie będzie mogło wystąpić o dofinansowanie do miasta. - Bez wyprowadzenia księgowości nie jesteśmy w stanie złożyć żadnego wniosku do urzędów o wydanie jakiegokolwiek zaświadczenia – powiedziała pełnomocnik.

W związku z zaistniałą sytuacją w schronisku kaliski magistrat wydał w sobotę oświadczenie. Poinformowano w nim, że miasto w bieżącym roku przyznało dotację w wysokości 240 tys. złotych.

- Wypłaty były realizowane sukcesywnie na podstawie składanego zapotrzebowania. Do uruchomienia pozostała ostatnia transza, która zostanie wypłacona, jeśli upoważniona osoba z zarządu komisarycznego złoży zapotrzebowanie w Urzędzie Miasta Kalisza. Z uwagi na brak zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji prowadzona jest windykacja na rzecz Miasta Kalisza na kwotę 63.375,67 złotych. Zadłużenie wobec Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z tytułu niezapłaconych należności czynszowych za tzw. mieszkanie treningowe wynosi 28.602,71 zł - poinformowano.

Miasto przekazało, że przez ponad rok urzędnicy proponowali rozwiązanie kwestii zadłużenia, m.in. przez rozłożenie na raty. Zarząd Towarzystwa nie skorzystał z żadnej z możliwości.

Sytuacja w schronisku jest monitorowana. Odbyło się kilka spotkań z udziałem przedstawicieli wydziału spraw społecznych i mieszkaniowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Schronisko otrzymuje pomoc żywnościową ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” oraz organizacji Caritas. W razie potrzeby Miasto zapewni schronienie dla bezdomnych, którzy posiadali ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu – przekazano w komunikacie.

Bezdomni opanowali Domek na Jesionie na wrocławskim osiedlu
Sonda
Czy zdarza wam się pomagać osobom bezdomnym?