36 dni płatnego urlopu wypoczynkowego - dla kogo?

i

Autor: JACEK DOMINSKI/REPORTER

SPOŁECZEŃSTWO

Dodatkowe dni urlopu w ciągu roku. Kto będzie miał aż 36 dni płatnego urlopu? Wchodzą ważne zmiany przepisów

2024-04-15 14:15

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, która m.in przyznaje opiekunowi żłobkowemu status funkcjonariusza publicznego, a 4 kwietnia ustanawia Dniem Opiekuna Małego Dziecka. Zmieni się także wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Nowe rozwiązania dla opiekunek i opiekunów żłobkowych

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na wspólnej konferencji prasowej z wiceministrą Aleksandrą Gajewską przedstawiła na początku kwietnia pakiet rozwiązań adresowanych do opiekunów i opiekunek żłobkowych.

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że jest to zawód zaufania publicznego i zasługuje na docenienie zarówno materialne, jak i symboliczne, co pozwoli zwiększyć jego prestiż.

Przypomniała, że kilka tygodni temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej rządowi tworzenie programów, dzięki którym opiekunki i opiekunowie w żłobkach od lipca otrzymają tysiąc złotych brutto dodatku do wynagrodzenia.

Dzień Opiekuna Małego Dziecka - kiedy wypada?

Wskazała, że konieczne są także działania symboliczne. Dlatego wraz z wiceministrą Gajewską przygotowały projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech, ustanawiający 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka.

Dodała, że dzień ten da możliwość docenienia osób wykonujących ten zawód np. specjalnym dodatkiem, odznaczeniem czy medalem. Wyróżnienia będzie mógł przyznawać m.in. minister ds. rodziny, marszałek województwa, wójt czy burmistrz.

- Chcemy także, aby w myśl nowelizacji ustawy, opiekun żłobkowy czy opiekunka żłobkowa, cieszyli się statusem funkcjonariusza publicznego, to kwestia bezpieczeństwa pracy – powiedziała. Dodała, że bezpieczeństwo opiekunów, to także bezpieczeństwo małych dzieci.

Dodatkowe dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Dla kogo 36 dni urlopu rocznie?

Zmienić ma się także wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego. Dwa dni zyskać mają opiekunowie po pięciu latach pracy na umowie o pracę oraz 10 dni za 25 lat pracy.

Zmiany w programie "Maluch plus" - kto otrzyma dodatek w wysokości 1000 zł brutto?

Wiceministra Aleksandra Gajewska zwróciła uwagę, że opieką żłobkową w Polsce objętych jest tylko 35 proc. dzieci, a instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech działają w 57 proc. gmin.

Dodała, że w ostatnich tygodniach odwiedziła województwa, które - jak mówiła - stanowią największe wyzwanie, jeśli chodzi o dostęp do opieki żłobkowej. Wymieniła m.in. województwo podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i małopolskie. Gajewska poinformowała, że z samorządowcami konsultowane są zmiany w programie "Maluch plus", które mają przyczynić się do poprawy opieki żłobkowej.

- Zgłoszone przez nich wnioski zostały przez nas przeprocedowane i my wiemy, jakie są ich potrzeby i wprowadzamy konkretne zmiany, chociażby te dotyczące kwoty dofinansowania miejsca żłobkowego. Do tej pory na ten cel było niecałe 36 tys. zł, zmieniamy tę kwotę na 57 tys. zł - powiedziała Gajewska.

Zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dni ogłoszone zostaną zmiany w programie Maluch i nabór nowych wniosków.

Wiceministra wyjaśniła, że dodatki w wysokości 1000 zł brutto będą przysługiwały każdemu pracownikowi instytucji opieki zatrudnionemu na umowę o pracę. - Kierunek naszych działań jest jasny - chcemy systemowych rozwiązań, które będą wspierały opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech. Doprowadzimy do sytuacji, w której każde dziecko znajdzie w pobliżu miejsca swojego zamieszkania dostęp do placówki opieki - podkreśliła wiceministra.

W Poznaniu działa telewizja, którą tworzą... przedszkolaki! Zobaczcie to na zdjęciach!