Szykują się kolejne utrudnienia? 5 ofert na rozbudowę Drogi Krajowej 62 na terenie Płocka!

2022-10-07 8:24
DK62 Płock Harcerska-granica
Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała że otrzymała 5 ofert na wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę odcinka DK62 od ul. Harcerskiej do granicy miasta Płocka

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, podpisanie umowy będzie możliwe na przełomie 2022 i 2023 roku. Zwycięska firma będzie miała na realizację zadania 55 miesięcy od daty zawarcia umowy (łącznie z okresem sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót) - w tym 5 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i 18 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji: projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji DŚU i ZRID. Ponadto wykonawca opracuje dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania na realizację robót w terenie oraz będzie sprawował nadzór autorski nad robotami realizowanymi w oparciu o opracowaną przez niego dokumentację projektową

Jak oceniane będą oferty?

Jak podaje GDDKiA, postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

  • Cena – 60% = 60 pkt
  • Doświadczenie projektanta drogowego – 30% = 30 pkt
  • Zespół geologiczny – 10% = 10 pkt

Lista ofert:

  1. ARKAS-PROJEKT - 2 313 630 zł
  2. Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem - 2 449 791 zł
  3. MPRB - 2 878 200 zł
  4. Promost Consulting - 3 146 112,45 zł
  5. Value Engineering - 3 359 886,45 zł

Zakończenie wszystkich prac projektowych przewidywane jest w terminie 27 miesięcy od daty podpisania umowy. Przypada ono więc na pierwszą połowę roku 2025

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE