Szpital Powiatowy w Chodzieży już po modernizacji

2022-01-14 17:45
szpital w Chodzieży
Autor: Powiat Chodzieski

Dobiegła końca część z zaplanowanych prac remontowo – modernizacyjnych w chodzieskim Szpitalu Powiatowym. Cześć z nich można zauważyć gołym okiem, inne ukryte są w budynku, wszystkie natomiast zwiększają komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu.

W chodzieskim szpitalu ukończono wartą ponad 560 000 zł modernizację instalacji wentylacyjnej bloku operacyjnego. Nowoczesne rozwiązania mają poprawić jakość oferowanej opieki medycznej. W ostatnim czasie odnowiono również elewację budynku oraz główne wejście do szpitala. Lecznica została wyposażona ponadto w nowy sprzęt, m.in. kompresor klatki piersiowej, nóż harmoniczny do cięcia tkanek, cyfrowy mobilny aparat RTG, windę w budynku głównym, automatyczną strzykawkę do pracowni tomografu oraz maszynę sprzątającą blok operacyjny.

To nie koniec zmian w chodzieskiej lecznicy, kolejne pojawią się już niebawem.