Potrzebujący mieszkańcy naszego regionu mogą skorzystać z pomocy żywnościowej​

2022-01-14 17:31
Pomoc żywnościowa
Autor: Bank Żywności w Pile

Banki Żywności wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej rozpoczynają przygotowania do realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej stacji materialnej.

Niestety, problem ubóstwa dotyka wielu mieszkańców naszego regionu. Często brakuje im pieniędzy na opłaty, lekarstwa czy żywność. W tym trudnym wyborze jedzenie zazwyczaj pozostaje na końcu. Głód i złe nawyki żywieniowe są codziennym towarzyszem niedoli wielu rodzin.

Wszystkie te osoby będą mogły skorzystać z pomocy żywnościowej. W ramach wsparcia każdy z uczestników programu otrzyma zestaw artykułów spożywczych. Do potrzebujących trafią m.in. groszek z marchewką, powidła, makaron, mleko, szynka wieprzowa oraz drobiowa, olej czy cukier. Głównym kryterium uprawniającym do uzyskania pomocy jest dochód, który zgodnie z wytycznymi wynosi 1 707,20 zł dla osoby samotnej oraz 1320 zł dla osoby w rodzinie. Weryfikację uczestników projektu przeprowadzą ośrodki pomocy społecznej.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia żywnościowego mogą zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej, które w zdecydowanej większości rozpoczęły już przyjmowanie zgłoszeń. Ich listę znajdziecie poniżej.

POWIAT PILSKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim

POWIAT ZŁOTOWSKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce

POWIAT CZARNKOWSKO – TRZCIANECKI

Centrum Usług Społecznych w Trzciance

Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

POWIAT CHODZIESKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie

POWIAT WAŁECKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu