Strażnicy miejscy z Ostrzeszowa wyposażeni w kamery osobiste - interwencje mogą być nagrywane

2021-02-18 10:22 ksz
straż
Autor: Stiopa/Wikipedia Zdjęcie poglądowe

Interwencje - jeżeli zajdzie taka konieczność - będą nagrywane. Strażnicy miejscy z Ostrzeszowa zostali wyposażeni w kamery nasobne (osobiste). Są dwie. Na służbie jeden z funkcjonariuszy zawsze ma ją przyczepioną do munduru. Nagrania mają służyć poprawie bezpieczeństwa strażników i transparentności ich działań. Zapis z kamer to też dobry materiał dowodowy w prowadzonych czynnościach wyjaśniających

Kamery na mundurach mają - między innymi poprawić bezpieczeństwo strażników. Wiele sytuacji też, dzięki zapisowi z kamer może zostać lepiej wyjaśnionych. 

Zdarzały się sytuacje, także związane ze stanem trwającej epidemii, że były pewne zarzuty w stosunku do strażników o niewłaściwe zachowanie i także z drugiej strony były odbijane - pewne sytuacje były po prostu wątpliwe. W związku z powyższym pan burmistrz, na moją prośbę podjął decyzję i kupiliśmy dwie kamery nasobne, które strażnicy noszą do służby. Zawsze jeden ze strażników ma na sobie kamerę nasobną. 

Mówi Sławomir Grzegorowski, komendant straży miejskiej w Ostrzeszowie.

Kamery - docelowo mają zmniejszyć agresję w stosunku do interweniujących strażników, dodaje komendant.

Na chwilę obecną, gdy oni noszą te kamery, nie było sytuacji, by musieli je wykorzystać. Jednakże wiem z doświadczenia i od innych kolegów pracujących jako komendanci straży w Polsce, że jest to bardzo przydatna rzecz. No i nie ukrywajmy, że jeżeli obywatel widzi kamerę, że jego zachowanie jest nagrywane także inaczej się zachowują. Z resztą strażnik też. To działa w obie strony.

Kamery zostały zakupione ze środków budżetu Ostrzeszowa. Kosztowały 1300 zł.