GDDKiA odrzuca wariant nr 2! Konsultacje dotyczące budowy s11 podsumowane

2020-02-28 8:43
dk 11
Autor: UMiG Ostrzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała „Raport ze spotkań informacyjnych ze społeczeństwem”, przeprowadzonych w 2019 roku dla odcinka drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski-Kępno. Podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych prac nad wariantem nr 2, bo 95% ankietowanych było przeciw jego wprowadzeniu.

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały na celu wskazanie wariantów nieakceptowalnych oraz preferowanych przez lokalną społeczność. Miały także wskazać potencjalne konflikty czy przeszkody, o których GDDKiA mogła nie wiedzieć. I tak inwestor na bazie właśnie tych danych ogłosił rezygnacje z dalszych prac nad wariantem nr 2.

Z analizy preferencji mieszkańców wynika, że jest on najmniej akceptowanym społecznie wariantem. Uzyskał on 95% głosów „przeciw”. Ponadto wariant 2 charakteryzuje się największą liczbą wyburzeń budynków mieszkalnych wśród analizowanych wariantów. Wariant 2 przebiega najbliżej gniazda bociana czarnego w Olszynie. Odległość osi wariantu W2 od gniazda wynosi 93 m (odległość osi W3 310 m, osi W1 395 m, osi W5 1335 m). Wariant 2 na najdłuższym odcinku przebiega w obrębie Pradoliny Barycz – Głogów, co może wiązać się z największym ryzykiem negatywnego oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe.

Czytamy w raporcie.

Analizy przebiegu spotkań, wyników przeprowadzonych ankiet oraz otrzymanych opinii pozwalają - według autorów raportu wysunąć następujące wnioski:


• Mieszkańcy gmin Przygodzice, Ostrzeszów, Kępno, Baranów oraz Kobyla Góra, w obu turach ankietowania, wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec wariantów 1 oraz 2


• Wariant 3 przebiegu trasy jest jedynym wariantem, który po 2 turach ankietowania uzyskał od mieszkańców gmin: Przygodzice, Ostrzeszów, Kępno, Baranów oraz Kobyla Góra więcej głosów „za” (55%) niż „przeciw” (45%)


• Po dwóch turach głosowania mieszkańcy gmin: Przygodzice, Ostrzeszów, Kępno, Baranów oraz Kobyla Góra w większości wypowiedzieli się przeciwko wariantowi 5 przebiegu trasy (55% głosów „przeciw”).

Z pełną treścią raportu można zapoznać się klikając w link https://www.ostrzeszow.pl/asp/pliki/WOJT_files2/20200228_raport_ze_spotkinf.pdf

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE