Rozkopany chodnik na ul. Pawiej w Olsztynie. Zgody zarządcy nie było. Interweniowała straż miejska [ZDJĘCIA]

2022-09-23 14:14

Straż miejska pilnuje porządku na olsztyńskich ulicach. Ostatnie interwencje dotyczyły zanieczyszczonej jezdni oraz rozkopanego bez zgody zarządcy chodnika. Pracownicy budowlani zostali ukarani mandatami karnymi.

W czwartek (22 września) strażnicy interweniowali na ulicy Trackiej w związku z zanieczyszczeniem jezdni spowodowanym przez pojazdy wyjeżdżające z placu budowy. Osoba odpowiedzialna ukarana została mandatem z art. 102 kodeksu wykroczeń, który mówi, że "Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany".

Kolejne zgłoszenie związane z nieprawidłowościami w pasie drogowym dotyczyło ulicy Pawiej, gdzie wykonawca rozkopał chodnik bez zgody zarządcy drogi. Ta interwencja również zakończona została mandatem. Zgodnie z art. 100 ust. 3 kodeksu wykroczeń, osoba która: zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi, uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną, wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Olsztyn. Mistrz parkowania zatarasował cały chodnik
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE