Lepsze podróże koleją. Wymieniają tory między Dobrym Miastem a Olsztynem Gutkowem [ZDJĘCIA]

2021-12-06 9:16

Specjalna maszyna rozpoczęła układanie toru między Dobrym Miastem a Olsztynem Gutkowem. Kolejowa trasa przygotowywana jest także na odcinku Orneta – Pieniężno. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dzięki projektom za 200 mln zł, z udziałem unijnych środków z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego i środków własnych, przygotowują lepsze warunki podróży i przewozu towarów w stronę Braniewa.

Pierwsze efekty prac widać na odcinku pomiędzy Dobrym Miastem a Olsztynem Gutkowem. Na trasie pracuje maszyna, która wymienia tory i podkłady. Pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej SUM jest szybki i precyzyjny. SUM ułożył pierwsze 2 km nowych torów w okolicy Dobrego Miasta i kontynuuje roboty w kierunku Olsztyna.

Mechanizacja znacznie przyspiesza prace. SUM ściąga stary tor, a w jego miejsce układa nowe szyny i podkłady. Dzięki zastosowaniu najnowszej techniki robót, skraca się znacznie czas prac. W ten sposób zostanie ułożonych ponad 17 kilometrów nowych torów.

Specjalistyczne maszyny zaangażowane są także pomiędzy Ornetą a Pieniężnem. Z wykorzystaniem suwnicy układane są nowe podkłady. Następnie pracuje wysokowydajna oczyszczarka tłucznia. Maszyna ma 165 metrów długości. Na prawie 11 km szlaku oczyszczarka wykonała m.in. płukanie tłucznia z torowiska. Maszyna potrafi dobrać odpowiednią wielkość tłucznia, przerabia młynem, dodaje i wbudowuje nowy materiał w torowisko. Na godzinę potrafi oczyścić 800 m3 materiału – to np. 11 wagonów.

Świąteczne Miasteczko w Rzeszowie oficjalnie otwarte!

Efektem prac na obu odcinkach będą lepsze podróże koleją na warmińskiej trasie Braniewo – Olsztyn. Po przebudowie torów, przejazdów kolejowo-drogowych i obiektów inżynieryjnych, zmodernizowane zostaną także perony. Poprawione zostaną warunków obsługi podróżnych na stacjach w Olsztynie Gutkowie i w Dobrym Mieście oraz na przystankach Bukwałd, Cerkiewnik, Swobodna, Rogiedle, Lubomino i Henrykowo.

Dostępność do kolei zwiększy nowy przystanek Nowy Dwór koło Ornety. Pasażerowie wygodniej wsiądą do pociągów dzięki wyższym peronom. Zaplanowano nowe oświetlenie oraz wyposażenie przystanków w wiaty i ławki. Czytelne oznakowane oraz informacje z rozkładami jazdy ułatwią podróże. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania większą dostępność do kolei zapewnią odpowiednio przygotowane perony

Po realizacji całego zakresu projektu pociągi przyspieszą. Skróci się czas przejazdu na trasie Braniewo – Olsztyn. Poprawią się także warunki dla przewozu towarów. Składy będą mogły być cięższe, dzięki czemu będzie można przewieźć więcej ładunku.

Prace o wartości ponad 147 mln zł netto na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto są dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przebudowa odcinka Orneta – Pieniężno za ok. 69 mln zł realizowana jest ze środków PLK. Wszystkie roboty zaplanowano do 2023 r.

Źródło: Informacja prasowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.