Uczniowie wracają do szkół! To zapowiedź nadejścia normalności?

Uczniowie wracają do szkół! To zapowiedź nadejścia normalności?
Autor: Marcin Jurkiewicz/East News Uczniowie wracają do szkół! To zapowiedź nadejścia normalności?

Uczniowie wracają do szkół, co daje nadzieję na szybki powrót do normalności. To już ostateczny moment, by wszyscy zdający majowy egzamin dojrzałości mogli sprawdzić stan swojej wiedzy. Będzie jeszcze szansa i czas na nadrobienie ewentualnych zaległości. Co wiadomo o powrocie do szkolnych ławek?

Spis treści

  1. Powrót do szkół 2021 - matura próbna
  2. Matura próbna 2021 - zasady, wytyczne
  3. Matura próbna 2021 - ocenianie

Uczniowie wracają do szkół! Jak to możliwe? Kiedy powrót do szkół 2021? Wiadomość potwierdziło Ministerstwo Edukacji i Nauki dając jednocześnie nadzieję, że nadejście normalności jest coraz bliżej. Powrót do szkół 2021 dotyczy wszystkich uczniów piszących w tym roku egzamin dojrzałości. Od 3 marca 2021 rozpoczną się próbne matury CKE, a dyrektorzy muszą zadbać o to, by wyglądały one niemalże tak samo, jak główna matura w maju. Chodzi chociażby o godzinę rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Centralna Komisja Egzaminacyjna zakomunikowała, że próbna matura 2021 powinna odbyć się w całkowitym bezpieczeństwie sanitarnym. Nie może na nią przystąpić uczeń z objawami zachorowania. Osoby, które sprawdzą stan swojej wiedzy, czekając na wejście do placówki muszą zachować odstęp co najmniej 1,5 m, a oprócz tego mieć zakryte usta i nos. Oficjalny powrót do szkół na zajęcia lekcyjne został przesunięty do 15 marca.

Matura 2021. Maturzyści z Gdańska po próbnym egzaminie

Powrót do szkół 2021 - matura próbna

Uczniowie wracają do szkolnych ławek po to, by sprawdzić swoją wiedzę i mieć jeszcze czas na nadrobienie ewentualnych zaległości. Matura próbna 2021 odbędzie się w szkołach, w których dyrektorzy wyrazili taką potrzebę. Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. W ostatnim czasie wszyscy zdający mieli możliwość uczęszczania na zajęcia indywidualne w grupach.

Harmonogram matury próbnej 2021 pokazuje, że pierwszego dnia, czyli 3 marca o godzinie 9:00, rozpocznie się próbny egzamin dojrzałości z języka polskiego. Po południu chętni napiszą egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej, a także języków mniejszości narodowych. 4 marca zaplanowany jest egzamin próbny z matematyki, a po południu z historii muzyki i filozofii. 5 marca rano odbędzie się egzamin z języka angielskiego. Próbna matura 2021 potrwa do 16 marca.

Matura próbna 2021 - zasady, wytyczne

Matura próbna marzec 2021 odbędzie się w zbliżonych warunkach do tych, które będą obowiązywać w czasie egzaminu dojrzałości w maju. Centralna Komisja Egzaminacyjna jasno określiła zasady i obowiązki, które dotyczą uczniów. Jakie obowiązują wytyczne na maturze próbnej 2021?

  • Uczeń do momentu aż zasiądzie w szkolnej ławce powinien mieć zasłonięte usta i nos. Zakrywanie jest również obowiązkowe, gdy do ucznia podchodzi nauczyciel lub gdy kończyu pracę z arkuszem.
  • Uczeń musi zdezynfekować ręce przed wejściem do sali;
  • Uczeń musi korzystać z własnych przyborów tj. linijki, cyrkiel, kalkulator itd. Jeśli szkoła dysponuje przyborami z własnych zasobów, powinna zadbać o poprawną dezynfekcję.
  • Uczniowie nie powinni się ze sobą spotykać w grupach.

Matura próbna 2021 - ocenianie

Matura próbna 2021 w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym. Chodzi o to, by dać uczniom kolejną szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie. Chodzi również o diagnozę (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna, jak zaznaczyła, za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

Najnowsze