WRPO Leszno

i

Autor: Eska WRPO Leszno

Rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Racot

2018-12-10 15:04

Ekologia to ważny aspekt naszego życia. Systemy solarne, fotowoltaika, czy ekologiczne systemy grzewcze są coraz częściej wykorzystywane w naszym regionie.

We wsi Racot postawili na słońce. To wykorzystywane będzie do osuszania osadów ściekowych w rozbudowywanej przy wsparciu Funduszy Europejskich oczyszczalni ścieków.

- Gmina Kościan, jest gminą, która intensywnie się rozwija i coraz więcej osób decyduje się na zamieszkanie, na budowę na terenie naszej gminy. W związku z tym zaistniała potrzeba rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Racot, która przy zwiększającej się liczbie jej mieszkańców wymusza jakby zwiększenie mocy ale równocześnie wprowadzenie pewnych nowinek - mówi Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan.

- Inwestycja przewiduje przebudowę istniejącej oczyszczalni poprzez budowę dwóch nowych ciągów technologicznych, adaptowanie istniejących budynków, budowę solarnej suszarni osadów. To jest nowoczesna technologia. Ta suszarnia będzie wyposażona w urządzenia mechanicznego przewracania tego osadu. Jeżeli chodzi o dofinansowanie to dotyczy to oczyszczalni ścieków jak również wymianę nieszczelnej kanalizacji w miejscowości Turew. Wody gruntowe dostają się do kanalizacji i no niestety niszczą nam złoża - dodaje Leszek Nowak, pracownik Urzędu Gminy.

WRPO Leszno

i

Autor: Eska WRPO Leszno

Koszt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Racocie to prawie 16 milionów złotych z czego ponad 7 milionów dołożyła Unia Europejska. Unijne dotacje można otrzymać nie tylko na projekty związane z ekologią – na jakie jeszcze? O tym przeczytacie na stronie http://wrpo.wielkopolskie.pl. Unijny konkurs „Młodzi wiedzą o funduszach” trwa – nauczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół średnich zapraszamy do udziału.

Jak unijne pieniądze zmieniają południową Wielkopolskę - o tym w kolejnych wydaniach audycji. Zmieniamy Wielkopolskę – czyli o funduszach europejskich dla Leszna i okolic. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.