RODO 2018 - ustawa, rozporządzenie. Co to jest? Kogo dotyczy?

i

Autor: Fot. STANISLAW KOWALCZUK/ East News Flagi

RODO 2018 - ustawa, rozporządzenie. Co to jest? Kogo dotyczy?

2018-03-20 15:33

W piątek, 25 maja bieżącego roku, zacznie obowiązywać równocześnie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Co to takiego? Przeczytajcie więcej na ESKA.pl

Rozporządzenie, powszechnie zwane RODO, nazwę wzięło od pierwszych liter polskiej nazwy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Ta nowa, choć znana od dwóch lat, regulacja unijna, budzi wiele obaw i wątpliwości, gdyż ustawodawca unijny co prawda określił, co ma być chronione, ale nie powiedział, jak to zrobić.  W wyjątkowej sytuacji znalazły organy samorządowe. Podlega im bowiem wiele dziedzin, które są wręcz naszpikowane danymi osobowymi, często wrażliwymi, o bardzo osobistym zabarwieniu, jak dane z opieki społecznej, dane o rodzinach patologicznych, leczeniu choroby alkoholowej itp.  

Nowe święto z poparciem Senatu. Czy 24 marca będzie wolny?

Autor: brak danych

  14 marca, senat zdecydował o przyjęciu bez poprawek ustawy, która ustanawia nowe święto narodowe. Będziemy je obchodzić 24 marca. Inicjatorem pomysłu był sam prezydent Andrzej Duda. Od teraz 24.03 obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żyd&

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych - o co chodzi? 

Jak więc chronić te wrażliwe dane? Jakie kroki trzeba natychmiast przedsięwziąć? Czym grozi niewdrożenie na czas unijnego rozporządzenia? Małgorzata Brańska ekspertem  ochrony danych osobowych w Crowe Horwath, firmy wymienianej wśród 10 najlepszych międzynarodowych firm z zakresu audytu, księgowości oraz doradztwa prawnego, wyjaśnia: „RODO nakłada na wszystkich administratorów danych osobowych nowe zadania, których nie było  do tej pory. Instytucje publiczne, w tym samorządy i administracja państwowa, mają  m.in. obowiązek powołania inspektora ochrony danych i należy to uczynić przed 25 maja. Większe organizacje mogą sobie pozwolić na zatrudnienie inspektora tylko dla swoich potrzeb, ale w większości przypadków te obowiązki powierza się specjalistom z firm zewnętrznych”. Inspektorem może być tylko ten, kto legitymuje się doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych (to doświadczenie musi być potwierdzone) oraz zna prawo i potrafi je zinterpretować. 

RODO - prawa dla osób fizycznych 

Według RODO osoby fizyczne nabywają  szereg  nowych praw. Mogą m.in. w każdej chwili pytać administratora o zakres przetwarzania swoich danych, o sposób i cel ich przetwarzania, mogą zażądać ich usunięcia. Administrator danych musi w określonym czasie zareagować na zapytania osób fizycznych i jeśli nie dotrzyma terminu, grożą mu kary niebagatelne. Małgorzata Brańska z Crowe Horwath dodaje: „RODO szczególnie chroni prawa osób fizycznych i dlatego maksymalna wysokość kary za ich nieprzestrzeganie została ustalona na 20 milionów EURO. W projekcie polskich uregulowań zapisano jednakże, że w przypadku  organów samorządu i administracji kara nie może przekraczać 100 tysięcy złotych”. Absolutną nowością jest możliwość żądania przeniesienia całości danych do innej instytucji. Z takim wnioskiem będzie mógł wystąpić każdy klient banku, firm ubezpieczeniowych czy telekomunikacyjnych. Nowym rozwiązaniem jest także prawo osób fizycznych do zapomnienia. Jest to rozszerzenie obowiązującego dziś  prawa do usunięcia swych danych. Po 25 maja możemy żądać od administratora, by spowodował usunięcie danych wszędzie tam, gdzie je przekazywał. 

Zakaz handlu w niedzielę - memy i żarty. Najlepsze teksty i obrazki

Autor: brak danych

  Pierwsza niedziela handlowa już za nami. Chociaż ustawa budzi kontrowersje, a zdania pracowników i pracodawców są podzielone, internet nie mógł pozostać bierny. Od początku weekendu 10-11 marca sieć zasypały liczne żarty, dowcipy i zabawne teksty, które

RODO - Ocena skutków dla przetwarzania danych

Ocena skutków dla przetwarzania danych to kolejna nowość, która może na początku przysporzyć kłopotów administratorom. Chodzi tutaj o określenie poziomu ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych. Większość instytucji nigdy nie przeprowadzało takich analiz i z pewnością sprawi im trudność określenie, co powinno się pojawić w tej analizie. Warto dodać, że obok obowiązującej obecnie dokumentacji, administrator musi prowadzić tzw. rejestr naruszeń. Jest to obowiązek każdej instytucji: podmiotów gospodarczych, urzędów, placówek oświatowych i kulturalnych, samorządu itd. Rejestr musi zawierać informacje o każdym przypadku  naruszenia bezpieczeństwa: kradzieży, wycieku, próbach włamania, nieautoryzowanym dostępie. W ciągu 72 godzin administrator ma obowiązek zawiadomić o zdarzeniu organ nadzorczy. Obecnie jest to wciąż jeszcze Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  ale już według nowych przepisów od maja będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. - Komisja Europejska postanowiła  stworzyć nowe  prawo, które umożliwi prawidłowe i bezpieczne przetwarzanie danych  -  mówi Małgorzata Brańska  - Chodzi przede wszystkim o to, by osoby przekazujące swe dane czuły się bezpiecznie i miały pewność, że informacje o nich nie będą - bez ich zgody  - przekazywane dalej, sprzedawane, kopiowane czy po prostu nielegalnie przetwarzane.