Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

i

Autor: Piotr Molecki/East News

Rekrutacja do liceum 2022 - punkty, terminy, etapy, zasady. Jak wygląda rekrutacja?

2022-06-30 9:03

Już 16 maja 2022 ruszyła rekrutacja do szkół średnich. By dostać się do swojej wymarzonej szkoły, uczniowie muszą pochwalić się dobrymi ocenami i wynikiem z egzaminu ósmoklasisty. Za co jeszczem można zdobyć dodatkowe punkty? Jakie są terminy i etapy rekrutacji?

Rekrutacja do liceum 2022 powinna zainteresować każdego ucznia, który w tym roku kończy ósmą klasę. Rekrutacja wystartowała 16 maja i już wiemy, że oprócz wyników z egzaminu, ważne są również stopnie na świadectwie i szereg dodatkowych aktywności w szkole. Każdy z aplikujących do szkoły średniej ma szansę uzyskać łącznie 200 punktów. W niektórych regionach nabór do liceów trwa nawet miesiąc, a w innych tylko dwa tygodnie. Cały proces odbywa się zawsze w kilku etapach, a pierwszym z nich jest zgłoszenie wniosku o przyjęcie do wybranej przez ucznia placówki - jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty. Poniżej tłumaczymy, jak dokładnie wygląda rekrutacja i na jakiej zasadzie są naliczane punkty.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Egzamin ósmoklasisty 2022 - ile punktów trzeba zdobyć? Czy można nie zdać?

SPOSOBY NA TANIE WAKACJE W POLSCE [PORADNIK] | ESKA XD - Radio Eska #48

Rekrutacja do liceum 2022. Jak liczone są punkty?

W rekrutacji do liceum można uzyskać łącznie 200 punktów - 100 punktów za wynik z egzaminu ósmoklasisty, a drugie 100 punktów za oceny i osiągnięcia. W trakcie naboru liczą się oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, które są w wykazie klasy konkretnego liceum. Dodatkowe punkty naliczane są za czerwony pasek na świadectwie (7 pkt.), wolontariat (3 pkt.), konkursy i olimpiady (2-10 pkt.).

 • Ocena celująca - 18 punktów
 • Ocena bardzo dobra - 17 punktów
 • Ocena dobra - 14 punktów
 • Ocena dostateczna - 8 punktów
 • Ocena dopuszczająca - 2 punkty

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2022? Data irytuje uczniów [TERMIN]

Sonda
Liceum, technikum czy zawodówka - do jakiej szkoły się wybierasz?

Rekrutacja do liceum 2022 - terminy i etapy. Jak wygląda rekrutacja?

W tym roku rekrutacja rozpoczęła się 16 maja i potrwa do końca maja lub czerwca - w zależności od regionu (w Krakowie i Warszawie do 20 czerwca, w Poznaniu do 31 maja). Wniosek należy złożyć jeszcze przed egzaminem 8 klas. Po otrzymaniu wyników z testu, trzeba donieść wymagane zaświadczenie do wybranego liceum. Kiedy uczeń zostanie zakwalifikowany, to powinien złożyć deklarację woli przyjęcia do szkoły - dostarczyć oryginał świadectwa i wyniki z egzaminu. Tak prezentują się poszczególne etapy rekrutacji:

 • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie z wynikami egzaminu 8 klas
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły średniej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
 • oficjalne ogłoszenie wyników przez komisję rekrutacyjną (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
 • potwierdzenie woli przyjęcia przez ucznia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginały zaświadczenia o wynikach z egzaminu
 • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów