Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]

2020-03-31 10:22 RW
Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]
Autor: cke.gov.pl Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]

30 marca uczniowie ostatniej klasy podstawówki, rozpoczęli prawdziwy trening przed egzaminami ósmoklasisty. Za nimi pierwszy dzień próby - przeprowadzonej w trybie online. Uczniowie zmierzyli się z językiem polskim, a arkusz w głównej mierze opierał się na lekturze Zemsta. Jakie zadania na matematyce online? Czy egzamin z matematyki był równie łatwy? Sprawdźcie już teraz na ESKA.pl

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online. Arkusze 31.03.2020 dostępne są od godziny 9:00. Jak wyglądał próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online? Zadania oraz link do arkusza podrzucamy w tym miejscu. Jeśli strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie działa tak, jak należy, to polecamy skorzystać z witryn Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. Dokładne adresy znajdziecie poniżej. Próbny egzamin ósmoklasisty CKE z matematyki wywoływał u uczniów poczucie stresu i niepokoju. Nawet pomimo tego, że nauczyciel nie powinien na jego podstawie wystawiać oceny. 

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online - matematyka 

Jakie są zasady? Próbny egzamin ósmoklasisty CKE 2020 w internecie uczniowie musieli znaleźć na stronach CKE lub OKE. Następnie należy zapisać wszystkie pliki, materiały na dysku komputera. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie arkusza lub rozwiązywanie go na ekranie monitora. , zapisać materiały na dysku komputera, a następnie wydrukować arkusz lub rozwiązać go na ekranie. Rozwiązania należy umieścić zgodnie z instrukcją podaną na pierwszej stronie. Tam również znajduje się informacja o czasie trwania egzaminu. Gdy jesteście pewni, że rozwiązaliście wszystkie zadania lub czas minął, wyślijcie rozwiązania nauczycielowi drogą mailową w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań. Następnie czekajcie na wynik i odpowiedzi, które przedstawi wam nauczyciel

Próbny egzamin ósmoklasisty 31.03.2020 CKE - ARKUSZE

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online 31 marca dostępny był już przed godziną 9:00. Arkusze egzaminu pojawiły się na oficjalnych stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Drugi dzień zmagań, to matematyka! 

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - strona MEN

Dżuma - Albert Camus - streszczenie lektury - posłuchaj podcastu. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Lektury szkolne

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE matematyka - ZADANIA

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online 31 marca, to zadania z matematyki. Pierwsze dwie strony to szczegółowa informacja o tym, jak rozwiązać arkusz i przenieść odpowiedzi na kartę. Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych i otwartych. 

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]
Autor: CKE.GOV.PL Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]
Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]
Autor: CKE.GOV.PL Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]

Pierwsze zadanie dotyczyło diagramu kołowego i tego, by ocenić prawdziwość podanych zdań.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]
Autor: CKE.GOV.PL Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online z matematyki, to również zadania dotyczące tego, by podać określić wartość wyrażenia, średnią arytmetyczną. Ku zaskoczeniu uczniów pojawiło się mnóstwo zadań z geometrii. Zadania z matematyki to między innymi:

 • Zadanie 6: Oskar jest o 6 lat starszy od swoich braci bliźniaków. Obecnie Oskar i jego dwaj bracia mają razem 42 lata. Ile lat ma obecnie każdy z bliźniaków? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
  A. 18 B. 16 C. 14 D. 12
 • Zadanie 9: Trójkąt, w którym długości boków są do siebie w stosunku 3 : 4 : 5 nazywa się trójkątem egipskim. Z odcinków o jakich długościach nie można zbudować trójkąta egipskiego? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
  A) 6, 8, 10 B) 9, 12, 15 C) 12, 20, 25 D) 21, 28, 35
 • Zadanie 10: Sprzedawca kupił od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 580 zł. Jeden tulipan kosztował 1,20 zł, a cena jednej róży była równa 4 zł. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jeśli liczbę zakupionych tulipanów oznaczymy przez t, to podane zależności opisuje równanie
  A. 1,2(t +50) + 4t = 580
  B. 1,2(t – 50) + 4t = 580
  C. 1,2t + 4(t – 50) = 580
  D. 1,2t + 4(t + 50) = 580
 • Zadanie 15: Średnia arytmetyczna dwóch ocen Janka z matematyki jest równa 3,5. Jaką trzecią ocenę musi uzyskać Janek, by średnia jego ocen była równa 4? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
  A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
 • Zadanie 17: Zmieszano 40 dag rodzynek w cenie 12 zł za kilogram oraz 60 dag pestek dyni w cenie
  17 zł za kilogram. Ile kosztuje 1 kilogram tej mieszanki? Zapisz obliczenia. 
 • Zadanie 19: Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny. W drodze powrotnej tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej? Zapisz obliczenia. 
 • Zadanie 21: Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera 32 czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2 cm, 2 cm i 1,5 cm. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Zapisz obliczenia.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE matematyka - ODPOWIEDZI

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online z matematyki budził największy niepokój wśród uczniów. Odpowiedzi pojawią się 8 kwietnia 2020 na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dodać należy, że nie musicie się martwić, nawet jeśli wam nie pójdzie. Potraktujcie to, jako mobilizację do nadrobienia zaległości przed głównym egzaminem. Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Najnowsze