Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI język polski

2020-03-30 13:18 RW
Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI język polski
Autor: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI język polski

Próbny egzamin ósmoklasisty rozpoczął się 30 marca i potrwa do 1 kwietnia. W wyniku panującej pandemii koronawirusa egzamin ósmoklasisty próbny pierwszy raz w historii odbył się w trybie online. Jakie były zadania? Było wypracowanie cz rozprawka? Jakie są odpowiedzi? Przekonajcie się sprawdzając arkusze - na ESKA.pl!

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE onlinearkusze 30.03.2020 pojawiły się z samego rana. Jak wyglądał próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online? Uczniowie musieli znaleźć właściwy próbny egzamin 8-klasisty online (podrzucamy go poniżej), zapisać materiały na dysku komputera, a następnie wydrukować arkusz lub rozwiązać go na ekranie. Rozwiązania należy umieścić zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie. Tam również informacja o czasie trwania egzaminu. Gdy czas minął wyślij rozwiązania nauczycielowi drogą mailową w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań. Następnie czekaj na wynik, który przedstawi ci nauczyciel.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - ODPOWIEDZI CKE matematyka online [ARKUSZE, ZADANIA]

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online 30 marca dostępny był od godziny 9:00. Arkusze egzaminu można pobrać z oficjalnych stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na początek język polski! 

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ZADANIA

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online 30 marca, to zadania z języka polskiego. Pierwsze dwie strony to szczegółowa informacja o tym, jak rozwiązać zadania. Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych i otwartych. Już na 3 stronie pojawiła się lista obowiązkowych lektur dla klasy VII i VIII. Widnieje tu m.in. Zemsta, Opowieść wigilijna, Kamienie na szaniec, Syzyfowe Prace, Latarnik, Balladyna czy Mały Książę.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI język polski
Autor: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI język polski
Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI język polski
Autor: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI język polski
Stanisław Wyspiański - Wesele - streszczenie lektury - posłuchaj podcastu. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Lektury szkolne

Zadania na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2020 zaczęły się na końcu 5 strony, bo na 4 i początku 5 strony jest fragment utworu Pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. Po przeczytaniu i zapoznaniu się z fragmentem należy odpowiedzieć na kilka zamkniętych pytań. Pojawiło się zadanie o to, by wskazać, które zdanie nie opisuje reakcji Hrabiego po wysłuchaniu historii o zamku. Kolejne zadania to:

  • Na podstawie treści całej lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza napisz, w jakich okolicznościach zamek Stolnika Horeszki znalazł się w rękach rodziny Sopliców.
  • Na podstawie treści całej lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza wyjaśnij, dlaczego Gerwazy ostatecznie zrezygnował z zemsty na rodzinie Sopliców.
  • Z losami którego bohatera lektury obowiązkowej, innej niż Pan Tadeusz, wiąże się dramatyczna historia? Uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z tej lektury, ilustrującą Twoją argumentację. Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online, to także zadanie dotyczące Cześnika Macieja Raptusiewicza, czyli jednej z głównych postaci komedii Zemsta, Aleksandra Fredry. Należy między innymi określić W jaki sposób w utworze, z którego pochodzi powyższy fragment, zakończył się spór między głównymi bohaterami. Na egzaminie pojawiło się także następujące zadanie, które nie powinno sprawić problemu:

  • W którym z wyrazów pisowni „ó” nie można uzasadnić wymianą „ó” na „o”? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:

A. mój
B. dwór
C. córka
D. przywiódł

Egzamin ósmoklasisty przez internet 30.03.2020 to także napisanie ogłoszenia: W Twojej szkole organizowany jest konkurs na projekt makiety zamku Horeszków. Napisz ogłoszenie, w którym zachęcisz swoich rówieśników do wzięcia udziału w tym konkursie. Użyj dwóch argumentów. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa,
ortograficzna i interpunkcyjna. 

Są zadania związane z tekstem MUREM PODZIELENI, a także plakatem, za sprawą którego przedstawiono interpretację komedii Zemsta. Na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2020 online jest wypracowanie. Do wyboru jeden z dwóch tematów:

  • Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online - temat 1.

Łatwiej pokonać każdą trudność, gdy dąży się do swojego wymarzonego celu. Czy zgadzasz się z tym poglądem? W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.

  • Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online - temat 2.

Napisz opowiadanie o przygodzie, którą przeżył ktoś, kto przeniósł się do świata przedstawionego jednej z lektur obowiązkowych. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz wybrany utwór. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE online - ODPOWIEDZI

Odpowiedzi do zadań na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2020 pojawią się 8 kwietnia 2020 na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jednocześnie Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Warto dodać, że Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 CKE - online, przez internet 

  • Próbny egzamin ósmoklasisty online CKE - 30 marca 2020  (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski;
  • Próbny egzamin ósmoklasisty online CKE - 31 marca 2020 (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka;
  • Próbny egzamin ósmoklasisty online CKE - 1 kwietnia 2020 (środa), ok. godz. 9:00 - języki obce nowożytne.
Najnowsze