Ogłoszono nazwisko nowgo dyrektora Teatru Dramamtycznego w Warszawie. Kim jest zastępca Moniki Strzępki?

i

Autor: Tomasz Urbanek/East News

KULTURA

Ogłoszono nazwisko nowgo dyrektora Teatru Dramamtycznego w Warszawie. Kim jest zastępca Moniki Strzępki?

Władze stolicy wreszcie ogłosiły nazwisko nowego dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie. Co ciekawe, nie jest to Tomasz Karolak, jak wcześniej spekulowano. Wydaje się jednak, że zespół Dramatycznego nie mógł trafić lepiej, bo pieczę nad tą sceną obejmie jeden z najbardziej cenionych reżyserów teatralnych. Czy zażegna piętrzące się kryzysy?

Trwa modernizacja Teatru Polskiego w Bydgoszczy

Szukanie idealnego kandydata na nowego dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie było długim i żmudnym procesem, ale doczekaliśmy się. Po nierozstrzygniętym konkursie Ratusz sam wskazał następcę Moniki Strzępki. Jest nim Wojciech Faruga, reżyser teatralny z imponującym dorobkiem i wieloma prestiżowymi nagrodami na koncie. Kierowanie sceną pogrążoną w tak wielkim kryzysie nie będzie prostym zadaniem, dlatego ważne było, aby nowy dyrektor miał na tym polu doświadczenie.

Faruga nie tylko reżyserował spektakle, ale także przez kilka lat stał na czele Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Wydaje się więc, że to idealny człowiek na tym stanowisku. Pozostaje mieć nadzieję, że przy jego udziale Dramatyczny zażegna wszystkie problemy i odzyska dawną renomę.

Nowy dyrektor powołany w trybie wyjątkowym

– Po nierozstrzygniętym konkursie na dyrektora Teatru Dramatycznego zdecydowaliśmyo odstąpieniu od procedury konkursowej. Zwróciłam się z propozycją do Wojciecha Farugi, któremu kończy się kontrakt w Teatrze w Bydgoszczy. Propozycja programowa, doświadczenie zarządzania teatrem publicznym i pozycja Wojtka Farugi jako reżysera są najlepszą rekomendacją. Uważam, że Wojciech Faruga najlepiej podoła wyzwaniom związanym z poprowadzeniem największej miejskiej sceny, zarówno pod względem artystycznym jak i organizacyjnym – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.  

Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Faruga to jeden z najbardziej cenionych polskich reżyserów teatralnych. Za jego sukcesami stoi nie tylko niewątpliwy talent, ale także doskonała intuicja oraz duża wrażliwość na bieżące tematy społeczne. Wśród jego ostatnich realizacji warto wymienić chociażby "Matkę Joannę od Aniołów" oraz "Dekalog" na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. Oba spektakle odniosły ogromny sukces - podobnie jak poprzednie projekty Farugi realizowane na wielu polskich scenach.

Nowy dyrektor zacznie pracę w Dramatycznym wraz z początkiem listopada br., a jego kadencja potrwa 5 lat. Do tego czasu będzie działał w roli konsultanta ds. programowych, aby przygotować repertuar na sezon 2024/2025. Faruga wskazał już swoich dwóch zastępców. To Julia Holewińska, reżyserka i dramaturżka oraz Mariusz Guglas – obecnie pełniący funkcję p.o. dyrektora Teatru Dramatycznego.

Wizja i plan rozwoju teatru

Wojciech Faruga i Julia Holewińska przedstawili wizję repertuarową i plan rozwoju teatru:

"Teatr Dramatyczny to jedna z najważniejszych scen w kraju, z ogromnymi tradycjami, zasobami i potencjałem. Od kilku sezonów boryka się jednak z różnorakimi kryzysami i podziałami. Podzielony jest zespół i widownia. W naszej opinii nadrzędnym celem nowej dyrekcji teatru powinna być zatem próba połączenia, scalenia, dialogu. Spajanie horyzontów rozumiemy wielopłaszczyznowo.

Chcemy, by Teatr Dramatyczny był miejscem, które łączy, także przeciwieństwa, miejscem otwartym dla wszystkich, miejscem dialogu, miejscem, które nie wyklucza ze względu na światopogląd, wiek, gust czy wykształcenie. Chcielibyśmy, by był spoiwem wielu pokoleń, miejscem spotkań i wymiany myśli, które połączy wiele środowisk. Ważne jest dla nas, by teatr miał różnoraki repertuar, który przyciągnie widownię o bardziej tradycyjnych upodobaniach (Duża Scena) jak i odbiorców bardziej progresywnych (Mała Scena).

W dobie kryzysu, inflacji, ale także nadprodukcji, łączenie zasobów warszawskich instytucji wydaje się niezwykle ważne. W ramach idei łączenia horyzontów ważne jest także, by Teatr Dramatyczny stał się pomostem do wymiany twórczej pomiędzy Wschodem a Zachodem. Teatr Dramatyczny jest teatrem miejskim, dlatego chciałbym, by odpowiadał na wyzwania współczesnej, dynamicznie zmieniającej się Warszawy z jej wielokulturowością i różnorodnością.

Do współpracy przy każdym spektaklu zapraszamy uznanych pisarzy i reżyserów, zależy nam bowiem na jak najwyższym poziomie literacko-artystycznym spektakli. W naszej propozycji programowej znaleźli się także reżyserzy i reżyserki filmowi. Łączenie osób zajmujących się literaturą i teatrem, a także filmem i teatrem, rozumiemy, jako kolejną płaszczyznę realizacji hasła spajania horyzontów. Wierzymy, że praca z nimi może być atrakcyjna dla zespołu aktorskiego Teatru Dramatycznego.

Zależy nam, by w Teatrze Dramatycznym pracowali reżyserzy i reżyserki, którzy rzadko współpracują z warszawskimi scenami. Mamy bowiem wrażenie, że kilka z warszawskich scen zaprasza tę samą grupę twórców i twórczyń, co mocno zaciera autonomiczność poszczególnych scen. Do współpracy pragniemy zapraszać również twórców i twórczynie spoza Polski.”