Nauka hybrydowa: co to znaczy, co to jest, na czym polega, kogo dotyczy, jak oceniane?

Nauka hybrydowa: co to znaczy, co to jest, na czym polega i kogo dotyczy?
Autor: Krzysztof Mystkowski/KFP/Reporter / EAST NEWS Nauka hybrydowa: co to znaczy, co to jest, na czym polega i kogo dotyczy?

Co to jest nauka hybrydowa? Na czym polega? Kogo dotyczy i jak wygląda ocenianie? Pytania mogą nurtować wielu uczniów, którzy usłyszeli komunikat Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego. Premier zdecydował, że przywracany zostaje tryb zdalny i mieszany. Szczegóły i odpowiedzi podrzucamy na ESKA.pl.

Spis treści

 1. Nauka hybrydowa: co to znaczy?
 2. Nauka hybrydowa: na czym polega?
 3. Nauka hybrydowa: kogo dotyczy?
 4. Nauka hybrydowa - ocenianie
 5. Nauka hybrydowa - cele

Nauka hybrydowa: co to znaczy, co to jest, na czym polega i kogo dotyczy? Jeśli zastanawiacie się, co to jest nauka hybrydowa, to dobrze trafiliście. Wyjaśniamy wszystko w tym miejscu na ESKA.pl. 15 października, Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję związaną z tym, że szkoły i uczelnie w Polsce będą zamknięte a nauka zdalna oficjalnie wraca! Wiadomo, że dotyczy to szkół ponadpodstawowych i wyższych, które są w powiatach zakwalifikowanych do czerwonej strefy. Nauczanie hybrydowe prowadzone będzie w szkołach z powiatów objętych żółtą strefą. 

Nauka hybrydowa: co to znaczy?

Co to znaczy, że nauka jest hybrydowa? Chodzi o to, by korzystać z dwóch sposób edukacji na raz, czyli trybu tradycyjnego w klasach i lekcji zdalnych. Do tej pory było tak, że dyrektorzy mogli zdecydować o przejściu uczniów na taki tryb. Dyrekcja musiała wyrazić taką chęć w swoich gminach, a także uzyskać opinię powiatowego inspektoratu sanitarnego.

Nauka hybrydowa: na czym polega?

Nauka hybrydowa ma na celu zmniejszenie liczby osób w szkole, w jednym czasie. Ma to zmniejszyć ryzyko zachorowania. Uczniowie mogą zostać podzieleni na kilka grup. Dla jednych mogą być prowadzone lekcje zdalne, drudzy będą normalnie uczęszczać do szkoły. Uczniowie, którzy przeszli na tryb nauki online stawiają się w placówce, gdy zostaną o to poproszeni przez swoich nauczycieli. 

Podział oddziałów w szkole na pół i ustalenie, że w pierwszym tygodniu na zajęcia stacjonarne uczęszcza jedna grupa, a druga grupa w tym czasie ma kształcenie na odległość - w następnym tygodniu zamiana grup.

Nauka hybrydowa: kogo dotyczy?

Nauka hybrydowa od 17 października 2020 nie dotyczy wszystkich uczniów. Z takiego trybu nauczania mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół z powiatów będących w żółtych strefach. Uczniowie uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej i wyższej z czerwonej strefy przejdą na tryb zdalny.

Jesień 2020 - hity, które rozgrzeją w najbardziej kapryśny dzień! [WIDEO]

Nauka hybrydowa - ocenianie

Ocenianie w nauce hybrydowej, czyli w trybie mieszanym, powinno być oczywiste dla wszystkich. W przypadku kształcenia na odległość należy uwzględnić na poziomie poszczególnych oddziałów grup klasowych liczby i rodzaju zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac domowych - uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązywanie się z zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc nauczycieli.

Nauka hybrydowa - ocenianie

 • Nauczyciele muszą sprawdzać i pilnować, czy uczeń robi postępy w nauce; 
 • Nauczyciel musi weryfikować umiejętności i wiedzę za pomocą testów, zadań, quizów wiedzy czy testów; 
 • Nauczyciel może zlecić wykonanie zdania, a następnie może poprosić o wykonanie zdjęcia wykonanej pracy, rozwiązania zadania itd.; 
 • Nauczyciel może archiwizować prace domowe uczniów i trzyma je w osobnym folderze;
 • Zadania domowe, które zostały zlecone przez nauczyciela są obowiązkowe i podlegają ocenie. Nie musi być to jednak ocena wyrażona stopniem; 
 • Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane. Termin i zasady poprawy wyznacza nauczyciel.
 • Jeśli któryś z uczniów nie napisze testu sprawdzającego wiedzę (kartkówka lub test), musi przystąpić do jego napisania w terminie dodatkowym, wyznaczonym w porozumieniu z nauczycielem;
 • Oceny dostępne są w e-dzienniku lub słownie przekazywane przez nauczycieli;

Nauka hybrydowa - cele

Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również:

 • a. mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy
 • b. docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności
 • c. podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania do wykonania
 • d. umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny
 • e. uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów.
Najnowsze