matura

i

Autor: Karol Makurat/REPORTER

matura 2024

Matura ustna 2024 - kiedy jest? Od kiedy do kiedy trwa ustna matura?

2024-05-04 10:12

Matury ustne dla wielu są najbardziej stresującą częścią egzaminów. Ta część egzaminu jest obowiązkowa dla wszystkich chcących uzyskać świadectwo dojrzałości. Jak wyglądają? Jakie są pytania? Jak przebiega egzamin i o czym warto pamiętać? Sprawdziliśmy.

Harmonogram ustnych matur 2024 to niezbędnik każdego absolwenta szkoły ponadpodstawowej. Zdający zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Ten drugi składa się z dwóch zadań. Każdy z uczniów musi odpowiedzieć na jedno pytanie niejawne dotyczące języka lub oparte na tekście literackim albo ikonicznym. Drugie pytanie, z którym muszą się zmierzyć znajduje się w puli pytań jawnych. Aby zdać tę formę egzaminu każdy z uczniów musi zdobyć co najmniej 30 procent, czyli 9 punktów. Z kolei maksymalna pula wynosi 30 punktów. Sprawdziliśmy, jak będą wyglądały w tym roku egzaminy i na co powinni przygotować się zdający.

ROXIE WĘGIEL REAGUJE NA FILMY Z DZIECIŃSTWA! | ESKA REACT

Matura ustna 2024 - harmonogram

Oprócz testów pisemnych, uczniowie zobowiązani są również do tego, by podejść do egzaminów ustnych. Te przeprowadzane będą od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja. Ich dokładny harmonogram ustalany jest przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Zdający, odpowiednio wcześniej, otrzymują informację o dokładnej dacie egzaminu ustnego z języka polskiego i innego wybranego języka obcego. Oznacza to, że każdy uczeń przychodzi w innym terminie.

Matura ustna z polskiego 2024 - jak wygląda?

Ustna matura z polskiego 2024 dla każdego ucznia trwa łącznie pół godziny. Po wejściu do sali egzaminacyjnej zdający losuje jeden ze specjalnie przygotowanych zestawów egzaminacyjnych, który składa się z dwóch zadań. Uczeń omawia je na podstawie tekstu np. ikonograficznego, literackiego czy językowego. Maturzysta ma 15 minut, by przygotować się do elokwentnej wypowiedzi. Następnie przez około 10 minut, odnosząc się do wylosowanego zadania, prowadzi monolog przed komisją. Kolejne 5 minut przeznaczone jest na pytania egzaminatorów i odpowiedzi ucznia.

Matura ustna z angielskiego 2024 - jak wygląda?

Matura ustna z języka angielskiego 2024 trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy osoby zdającej z egzaminatorem. Całości przysłuchuje się drugi egzaminator, który jednak nie bierze aktywnego udziału w dialogu, lecz bacznie się mu przysłuchuje. Egzamin składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań. Zdający losuje zestaw, który zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiału wizualnego do zadań 2 i 3. W tym przypadku jednak uczen na bieżąco odpowiada na pytania i nie ma czasu na przygotowanie się do zadan tak, jak w przypadku języka polskiego. Rozmowa wstępna trwa około 5 minut. Ma ona na celu oswojenie ucznia z nową sytuacją i nawiązuje ona do zainteresowań danej osoby. Następnie zdający przechodzi do zadania 1, które polega na odegraniu określonej roli i przeprowadzeniu rozmowy na wskazany temat, z uwzględnieniem podanych w instrukcji informacji. W przypadku 2 zadania, które trwa około czterech minut, uczeń opisuje wylosowane zdjęcie i odpowiada na trzy pytania egzaminatora. Następne zadanie, najdłuższe, trwa około pięciu minut. Uczeń musi wskazać jeden z dwóch lub trzech elementów, który jego zdaniem najlepiej spełnia warunki przedstawione w poleceniu, uzasadnić swój wybór, wyjaśniając nie tylko, dlaczego wybrał dany element, ale także, z jakich powodów odrzucił pozostałe. Na ostatnim etapie zdający odpowiada na dwa pytania egzaminatora.