Matura ustna 2023 ODWOŁANA?

i

Autor: PRZEMEK SWIDERSKI/REPORTER/EAST NEWS Matura ustna 2023 ODWOŁANA?

Matura ustna 2023 ODWOŁANA? Petycja online i mocny apel uczniów do ministerstwa!

2022-11-06 18:46

Matura ustna odwołana 2023 wzbudza duże zainteresowanie uczniów. Szczególnie przyszłych absolwentów technikum, bo to właśnie ich dotyczy petycja, którą podpisało już ponad 40 tysięcy osób. Zainteresowani użyli mocnych argumentów. Czy faktycznie matura ustna będzie odwołana? O co chodzi? Przyjrzeliśmy się tematowi na naszej stronie!

Spis treści

  1. Matura ustna 2023 - petycja
  2. Matura ustna 2023 - komentarz

Matura ustna 2023 odwołana? Petycja online robi furorę i niewątpliwie nie zostanie niezauważona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Mocny apel uczniów ma związek z podjętą przez resort decyzją o tym, by absolwenci techników 2023 przystąpili do ustnego egzaminu maturalnego. W oświadczeniu napisanym przez przyszłych zdających pojawił się argument, iż urodzeni w 2003, absolwenci liceów 2022, nie zdają ustnych egzaminów maturalnych. Osoby chodzące do ostatniej klasy technikum mają pretensje, że jeśli rzeczywiście promowane jest szkolnictwo zawodowe, to nie powinno to się odbywać przez dokładanie obowiązków uczniom techników i niesprawiedliwe ich traktowanie w stosunku do rówieśników. Tym bardziej, że mieliśmy pandemię i długotrwałą naukę zdalną.

Tiesto, Kalush & Szpaku, Grzegorz Hyży, Ofenbach i inni w New Music Weekend w Radiu ESKA!

SEKRETY GENZIE, HITY NA KATAR 2022, NAJCZĘŚCIEJ KRADZIONE AUTA, UBIERAM SIĘ W DYSKONCIE | ESKA XD #061
Sonda
Czy matura ustna powinna być odwołana dla uczniów technikum?

Matura ustna 2023 - petycja

Matura ustna odwołana 2023 powinna być również z innych powodów. Zainteresowani, którzy stworzyli petycję jasno i otwarcie mówią, iż uczniowie technikum mają mniej godzin nauczania danego przedmiotu maturalnego. Wszystko ze względu na lekcje zawodowe, czy realizowanie praktyk, podczas całego cyklu nauczania w szkole średniej.

Matura 2023 - kiedy jest? DATA i harmonogram egzaminu dojrzałości

Uczniowie urodzeni w 2003 r. są z tak zwanego podwójnego rocznika. Przeżywali ogromny stres związany z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. Teraz stresuje ich dodatkowo perspektywa matury ustnej, której nie zdają ich rówieśnicy z liceów.

- czytamy w petycji do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Przemysława Czarnka, szefa resortu. Jednocześnie jej autorzy podkreślają, że brak zastosowania takich samych zasad w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego dla tego samego rocznika abiturientów złamałoby zasadę równego traktowania uczniów w zakresie oświaty i dostępu do szkolnictwa wyższego określonej w art. 70 ust. 4 w związku z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Argumentem na to, że matura ustna 2023 dla uczniów technikum jest również silny lęk i stres przed koniecznością wypowiadania się. W nauczaniu zdalnym nie było sytuacji bezpośredniego mówienia twarzą w twarz, nie było możliwości ćwiczenia mówienia w grupach, w parach, bezpośrednich prezentacji przed klasą, piszą uczniowie. 

Matura ustna 2023 - komentarz

Już we wrześniu 2022 zainteresowaliśmy się tematem matury ustnej dla uczniów. Chodziło konkretniej o fakt, że osoby, które nie zdały matury poprawkowej 2022 a będą chciały przystąpić do matury 2023 - obowiązkowo muszą zaliczyć maturę ustną 2023. Otrzymaliśmy odpowiedź:

Absolwenci, którzy w 2022 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, aby uzyskać świadectwo dojrzałości 2023 r. muszą spełnić warunki określone w art. 44zzl ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

W 2022 r. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystępowali do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym przez dniem 1.09.2017 r., tj. wg zasad obowiązujących przed reformą struktury szkół.

W związku z pandemią, zasady przystępowania do egzaminu maturalnego zostały okresowo zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które m.in. przewidywało rezygnację z przeprowadzania egzaminów ustnych.

Natomiast ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art. 25 wskazuje, że absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który po raz pierwszy przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019/2020-2023/2024 i nie zdał egzaminu w tych latach, jeżeli będzie ponownie przystępował do egzaminu maturalnego w kolejnych latach, to zdaje go na zasadach obowiązujących w roku, w którym ponownie przystępuje do tego egzaminu.

Wyjaśniono nam na prośbę uczniów. I tym razem napisaliśmy do ministerstwa w związku z petycją, która dostępna jest online i którą podpisało ponad 40 tysięcy osób. Czekajcie na odpowiedź. Damy Wam znać!