Matura próbna MATEMATYKA 4 marca 2021: ODPOWIEDZI, ZADANIA, KOMENTARZE [RELACJA NA ŻYWO]

Matura próbna 2021 MATEMATYKA 4 marca: ODPOWIEDZI, ZADANIA, KOMENTARZE [RELACJA NA ŻYWO]
Autor: cke.gov.pl Matura próbna 2021 MATEMATYKA 4 marca: ODPOWIEDZI, ZADANIA, KOMENTARZE [RELACJA NA ŻYWO]

Matura próbna 2021 - matematyka 4 marca sprawiła uczniom problem, czy jednak nawet najmniej przygotowane osoby dały sobie radę? Nie ulega wątpliwości, że próbna matura z matematyki 2021 to doskonała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tuż przed głównym egzaminem pod koniec maja. Odpowiedzi, zadania i komentarze o maturze próbnej 2021 zbieramy dla Was w jednym miejscu.

Matura próbna 2021 MATEMATYKA 4 marca: odpowiedzizadania przydadzą się wszystkim tegorocznym absolwentom. Skorzystają również osoby, które chociażby w kolejnym roku będą przygotowywać się do głównego egzaminu. Nawet jeśli macie jeszcze rok do matury warto rozwiązać tegoroczny arkusz. Warto też przypomnieć, że planowane są zmiany na maturze 2023. Jak wyglądała matura próbna z matematyki 2021? Jakie były zadania z matematyki 4.03.2021? Co sprawiło uczniom największe problemy? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy relację na żywo, którą aktualizujemy na bieżąco!

Udział w próbnych maturach zgłosiło 5040 szkół. Do godziny 11.00 arkusze egzaminacyjne ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pobrało ponad 50 proc. placówek - poinformowano PAP w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Na żywo

Matura próbna 2021 - matematyka 4 marca: odpowiedzi, arkusze, zadania

8:55

Witajcie, zapraszamy na relację na żywo z matury próbnej z matematyki!

9:00

Uczniowie rozpoczęli maturę próbną 2021 z matematyki.

9:08

Jedno z pierwszych zadań zamkniętych na maturze próbnej z matematyki 2021 brzmi: Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami wskutek podwyżki zdrożała o 40% i kosztuje obecnie 106,40 zł. Cena maseczki przed podwyżką była równa: a) 63,84 zł, B) 65,40 zł, C) 76,00 zł, D) 66,40 zł

9:14

Oto kilka zadań zamkniętych:

 • Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami wskutek podwyżki zdrożała o 40% i kosztuje obecnie 106,40 zł. Cena maseczki przed podwyżką była równa: a) 63,84 zł, B) 65,40 zł, C) 76,00 zł, D) 66,40 zł
 • Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2(𝑥 − 4)(𝑥'2 - 1) = 0 jest równy: A) −8, B) −4, C) 4, D) 8
 • Funkcja liniowa 𝑓(𝑥) = (𝑎 − 1)𝑥 + 3 osiąga wartość najmniejszą równą 3. Wtedy: A) 𝑎 = −1, B) 𝑎 = 0, C) 𝑎 = 1, D) 𝑎 = 3
 • Ciąg (𝑥, 𝑦, 𝑧) jest geometryczny. Iloczyn wszystkich wyrazów tego ciągu jest równy 64. Stądwynika, że 𝑦 jest równe: A) 3 ⋅ 64, B) 64/3, C) 4, D) 3
 • W romb o boku 2√3 i kącie 60° wpisano okrąg. Promień tego okręgu jest równy: A) 3, B) 1/2, C) 3/4, D) 2/3.
 • Dane są punkty 𝑀 = (6, 0), 𝑁 = (6, 8) oraz 𝑂 = (0, 0). Tangens kąta ostrego 𝑀𝑂𝑁 jest równy: A) 4/3, B) 6/10, C) 3/4, D) 8/10.
 • Przekątna sześcianu ma długość 5√3. Wtedy objętość tego sześcianu jest równa: A) 125, B) 75, C) 375√3, D) 125√3

9:23

Uczniowie największe problemy mieli z zadaniem ostatnim, za które można było otrzymać 5 punktów. Treść 35. zadania brzmi: Rosnący ciąg arytmetyczny (𝑎𝑛) jest określony dla każdej liczby naturalnej 𝑛 ≥ 1. Suma pierwszych pięciu wyrazów tego ciągu jest równa 10. Wyrazy 𝑎3, 𝑎5, 𝑎13 tworzą – w podanej kolejności – ciąg geometryczny. Wyznacz wzór na 𝑛-ty wyraz ciągu arytmetycznego (𝑎𝑛). (0-5 pkt.)

9:25

9:35

Oto kolejne zadania na maturze próbnej z matematyki 4 marca 2021:

 • Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych, w których cyfra 7 występuje dokładnie jeden raz, jest: A) 85, B) 90, C) 100, D) 150. (1 pkt)
 • Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 5, jest równe: A) 2/5, B) 5/100, C) 5/90, D) 18/90. (1 pkt)
 • Liczba 𝑥 jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 1 + 𝑥, 1 + 2𝑥, 4 + 3𝑥, 1, jest równa 10. Wtedy: A) 𝑥 = 6, B) 𝑥 = 5,5, C) 𝑥 = 2,5, D) 𝑥 = 1. (1 pkt)
 • Kąt 𝛼 jest ostry i sin 𝛼 + cos 𝛼 = 7/5. Oblicz wartość wyrażenia 2 sin 𝛼 cos 𝛼. (2 pkt)
 • Rosnący ciąg arytmetyczny (𝑎𝑛) jest określony dla każdej liczby naturalnej 𝑛 ≥ 1. Suma pierwszych pięciu wyrazów tego ciągu jest równa 10. Wyrazy 𝑎3, 𝑎5, 𝑎13 tworzą – w podanej kolejności – ciąg geometryczny. Wyznacz wzór na 𝑛-ty wyraz ciągu arytmetycznego (𝑎𝑛). (0-5 pkt.)

9:38

Uczniowie piszą matury próbne w szkolnych ławkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Część uczniów zdecydowała się pisać próbny egzamin dojrzałości z domu. W związku z trwającym zdalnym nauczaniem, Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, przypomniał, że Polska jako jeden z pierwszych krajów w Europie 16 grudnia określiła zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. W tym rozporządzeniu - jak powiedział Czarnek - określono prostszą ich formułę, jasno określono wymagania egzaminacyjne i zaplanowano w tym zakresie szkolenia dla nauczycieli: - W maju 2021 r. nic dziś nie stoi na przeszkodzie, abyśmy planowali przeprowadzenie egzaminu maturalnego, właściwego i egzaminów ósmoklasisty - podkreślił.

9:41

9:42

Kto ocenia maturę próbną 2021? Odpowiedź jest prosta: Wasz nauczyciel matematyki. Wyniki przedstawi w najbliższym czasie, podczas zajęć przez kamerkę lub w czasie lekcji w indywidualnych grupach - na zajęciach zgodnych z rozporządzeniem ministerstwa. 

9:48

Są już pierwsze osoby, które zakończyły egzamin

9:56

Zadań zamkniętych było 28, a otwartych 6. Łącznie można było uzyskać 45 punktów, co oznacza, że zdanie próbnej matury gwarantuje 13,5 pkt.

10:23

Użytkownicy Twittera nie są zadowoleni z zadań, które pojawiły się na próbnej maturze. Narzekają przede wszystkim na ilość zadań z ciągami arytmetycznymi

10:28

10:30

Zadania na maturze w maju 2021 nie będą się mocno różnić od tych, które były na maturze próbnej. Już wiecie, czego mniej więcej się spodziewać, więc przygotujcie się jak najlepiej! Macie jeszcze trochę czasu. 

11:27

11:40

5 marca 2021 matura próbna z języka angielskiego rozpocznie się już o godzinie 9:00. Przygotujcie się już teraz, powtórzcie, jak się pisze list i powodzenia!

Matura 2021. Maturzyści z Gdańska po próbnym egzaminie
Najnowsze