Matura próbna MATEMATYKA 4.03.2021: ARKUSZE CKE podstawowa [ODPOWIEDZI, ZADANIA]

Matura próbna MATEMATYKA 4.03.2021 online: ARKUSZE CKE podstawowa [ODPOWIEDZI, ZADANIA]
Autor: Lukasz Piecyk/REPORTER / EAST NEWS Matura próbna MATEMATYKA 4.03.2021 online: ARKUSZE CKE podstawowa [ODPOWIEDZI, ZADANIA]

Matura próbna z matematyki 4 marca 2021 - jakie zadania były? Arkusz CKE przestraszył wiele osób, jednak niepotrzebnie, ponieważ służy on jedynie diagnozie i nie powinien mieć wpływu na końcowe oceny. Jak wyglądała matura próbna z matematyki 2021? Przekonajcie się sprawdzając już teraz.

Matura próbna 4.03.2021 matematyka onlinearkusze CKE poziom podstawowy. Jak wyglądała matura próbna matematyka marzec 2021? Czy matura próbna 4 marca 2021 sprawiła uczniom problemy? Matematyka to drugi przedmiot, z którym zmagają się uczniowie. Tegoroczni absolwenci powinni podejść do tego egzaminu z dużym luzem i bez stresu. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaapelowała do nauczycieli, by nie wystawiali ocen patrząc na osiągnięte przez uczniów wyniki. Próbna matura 2021 ma służyć jedynie diagnozie i ma sprawić, by uczniowie wiedzieli, jakie zaległości muszą nadrobić. Matura próbna 4 marca 2021 to głównie zadania zamknięte

Matura 2021 - kiedy, terminy, data i godzina. Harmonogram matury 2021

MATURA 2021 Szczecińscy maturzyści o próbnym egzaminie

Matura próbna MATEMATYKA 4.03.2021 online: ARKUSZE CKE

Matura próbna matematyka 4.03.2021 to dobre rozwiązanie, by uczniowie mogli sprawdzić, gdzie jeszcze mają zaległości. Po napisaniu próbnej matury 2021 mają jeszcze ponad dwa miesiące na utrwalenie konkretnego materiału. Jakie zadania były z matematyki? Jak wyglądały arkusze CKE 4.03.2021? Dowiemy się tego punktualnie o godzinie 9.00. 

Matura próbna MATEMATYKA 4 marca 2021: ODPOWIEDZI

Odpowiedzi z matematyki 4.03.2021 interesują uczniów, którzy mają przed sobą główny egzamin. Wiele osób zastanawia się, jak wygląda poprawny klucz odpowiedzi dający maksymalną liczbę punktów Zanim poznacie poprawne odpowiedzi, tuż po teście wraz ze znajomymi z klasy warto skontaktować się ze swoim nauczycielem, by zweryfikować umiejętności, a może i nawet rozwiązać w grupie cały arkusz. 

Matura próbna CKE MATEMATYKA 4 marca 2021: ZADANIA

Zadania na maturze próbnej z matematyki 2021 wrzucimy w tym miejscu. Jak brzmiała treść zadań na próbnej maturze z matematyki? Oto poszczególne zadania:

 • Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami wskutek podwyżki zdrożała o 40% i kosztuje obecnie 106,40 zł. Cena maseczki przed podwyżką była równa: a) 63,84 zł, B) 65,40 zł, C) 76,00 zł, D) 66,40 zł
 • Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2(𝑥 − 4)(𝑥'2 - 1) = 0 jest równy: A) −8, B) −4, C) 4, D) 8. (1 pkt)
 • Funkcja liniowa 𝑓(𝑥) = (𝑎 − 1)𝑥 + 3 osiąga wartość najmniejszą równą 3. Wtedy: A) 𝑎 = −1, B) 𝑎 = 0, C) 𝑎 = 1, D) 𝑎 = 3. (1 pkt)
 • Ciąg (𝑥, 𝑦, 𝑧) jest geometryczny. Iloczyn wszystkich wyrazów tego ciągu jest równy 64. Stądwynika, że 𝑦 jest równe: A) 3 ⋅ 64, B) 64/3, C) 4, D) 3. (1 pkt)
 • W romb o boku 2√3 i kącie 60° wpisano okrąg. Promień tego okręgu jest równy: A) 3, B) 1/2, C) 3/4, D) 2/3. (1 pkt)
 • Dane są punkty 𝑀 = (6, 0), 𝑁 = (6, 8) oraz 𝑂 = (0, 0). Tangens kąta ostrego 𝑀𝑂𝑁 jest równy: A) 4/3, B) 6/10, C) 3/4, D) 8/10. (1 pkt)
 • Przekątna sześcianu ma długość 5√3. Wtedy objętość tego sześcianu jest równa: A) 125, B) 75, C) 375√3, D) 125√3. (1 pkt)
 • Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych, w których cyfra 7 występuje dokładnie jeden raz, jest: A) 85, B) 90, C) 100, D) 150. (1 pkt)
 • Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 5, jest równe: A) 2/5, B) 5/100, C) 5/90, D) 18/90.  (1 pkt)
 • Liczba 𝑥 jest dodatnia. Mediana zestawu czterech liczb: 1 + 𝑥, 1 + 2𝑥, 4 + 3𝑥, 1, jest równa 10. Wtedy: A) 𝑥 = 6, B) 𝑥 = 5,5, C) 𝑥 = 2,5, D) 𝑥 = 1. (1 pkt)
 • Kąt 𝛼 jest ostry i sin 𝛼 + cos 𝛼 = 7/5. Oblicz wartość wyrażenia 2 sin 𝛼 cos 𝛼. (2 pkt)
 • Rosnący ciąg arytmetyczny (𝑎𝑛) jest określony dla każdej liczby naturalnej 𝑛 ≥ 1. Suma pierwszych pięciu wyrazów tego ciągu jest równa 10. Wyrazy 𝑎3, 𝑎5, 𝑎13 tworzą – w podanej kolejności – ciąg geometryczny. Wyznacz wzór na 𝑛-ty wyraz ciągu arytmetycznego (𝑎𝑛). (0-5 pkt.)
Najnowsze