Matura 2022 - pewniaki i przecieki z matematyki. Co będzie na maturze 5.05.2022?

i

Autor: cke.gov.pl Matura 2022 - pewniaki i przecieki z matematyki. Co będzie na maturze 5.05.2022?

Matura 2022 MATEMATYKA: pewniaki i przecieki. Co będzie na maturze z matmy 5.05.2022?

2022-05-05 8:25

Pewniaki maturalne z matematyki cieszą się dużą popularnością wśród uczniów, którzy obawiają się egzaminu dojrzałości i każdy ostatni dzień chcą poświęcić odpowiedniemu przygotowaniu. Jakich zadań trzeba się spodziewać na maturze z matmy? Czy przecieki matury z matematyki są możliwe? Przekonajcie się sprawdzając już teraz.

Spis treści

 1. Matura 2022 - pewniaki [MATEMATYKA]
 2. Matura 2022 - przecieki z matematyki

Matura 2022 - pewniaki z matematyki przydadzą się wszystkim, którzy zastanawiają się, jakie zagadnienia ogarnąć w pierwszej kolejności. Co będzie na maturze 5 maja 2022? Oczywiście odpowiedź na te pytanie trzymana jest w dużej tajemnicy i poznamy ją dopiero w południe tego dnia. Uczniowie liczą jednak, że wcześniej pojawią się przecieki matury z matematyki 2022, które pomogą w zdobyciu minimalnej liczby punktów i uzyskaniu procentów dających zdany egzamin. Tu również jesteśmy pewni, że wyciek matury 2022 nie będzie mieć miejsca, ponieważ Centralna Komisja Egzaminacyjna zaostrzyła procedury związane z przekazywaniem arkuszy. 

Matura w Polsce - arkusze CKE WYCIEKŁY. Komisja MOCNO zaostrza procedury!

Gwiazdy bez matury [Popek, Kayah, Dawid Kwiatkowski] | ESKA XD - Maturalnie #21

Matura 2022 - pewniaki [MATEMATYKA]

Zadania na maturze z matematyki 2022 wzbudzają dużą ciekawość. To właśnie ten przedmiot powoduje największy stres i jest powodem do obaw. Z myślą o osobach, które chcą przypomnieć sobie materiał lub popracować na konkretnych zadaniach - przeanalizowaliśmy ostatnie arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pojawiały się takie zadania, jak:

 • Wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5, jest... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)Dane są dwa zbiory: A = {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700} i B = {10,11,12,13,14,15,16} . Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2018)
 • W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)
 • Największa wartość funkcji f w przedziale <1, 4> jest równa... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)
 • Dane są punkty o współrzędnych A = (-2, 5) oraz B = (4, -1). Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)
 • Dany jest romb o boku długości 4 i kącie rozwartym 150° . Pole tego rombu jest równe... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)
 • Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku? - (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2019)
 • Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że c wynosi... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2016)
 • Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x) = ax [kwadrat] + bx + c, o miejscach zerowych: −3 i 1. - (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych niż 2018 i podzielnych przez 5? (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa... (wskazać pierwiastek) [Matura CKE - arkusz z matematyki 2017]
 • Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2-3x ≥ 4 - (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50° . Oblicz kąty tego trójkąta. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2016)
 • Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n ≥1, jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2018)
 • Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa... wskazać pi (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2018)
 • Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że c wynosi... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2016)
 • Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm, a jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta. (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)
 • Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy x wynosi... (Matura CKE - arkusz z matematyki 2017)

Matura 2022 - przecieki z matematyki

Przecieki zadań na egzaminie maturalnym z matematyki to duże marzenie wszystkich uczniów, ale na pewno nie pojawią się one wcześniej w sieci. Nie ma co liczyć na wyciek, ponieważ testy od kilku tygodni są ściśle chronione w sejfach. Tegoroczni maturzyści konkretne zadania poznają dopiero siadając do egzaminacyjnej ławki.

Matura 2022: arkusze CKE 'wyciekły do internetu'. Majowa matura będzie powtórzona?

Sonda
Czy obawiasz się tegorocznego egzaminu maturalnego?