Matura 2021 wymagania egzaminacyjne. Jakie zadania będą na maturze w maju?

Matura 2021 wymagania egzaminacyjne. Jakie zadania będą na maturze w maju?
Autor: Adam Staskiewicz/East News Matura 2021 wymagania egzaminacyjne. Jakie zadania będą na maturze w maju?

Wymagania maturalne 2021 zmieniły się ze względu na fakt, że uczniowie w obecnym roku szkolnym nie spędzili zbyt wiele czasu przed tablicą. W związku z tym, nie mieli możliwości zdobycia wystarczającej wiedzy. Jakie zmiany na maturze w maju 2021? Lista jest już opublikowana.

Spis treści

 1. Matura 2021 wymagania - matematyka
 2. Wymagania maturalne 2021 - język polski
 3. Wymagania maturalne 2021 - język obcy
 4. Wymagania maturalne 2021 - rozszerzenie

Matura 2021 wymagania egzaminacyjne będą inne niż miało to miejsce jeszcze rok czy dwa lata temu. Nowe wymagania maturalne 2021 wynikają z faktu, że uczniowie najstarszych klas szkół średnich ostatnie miesiące spędzili ucząc się w trybie zdalnym. Utrudniony był bezpośredni kontakt z nauczycielem, choć warto zaznaczyć, iż istnieje możliwość przeprowadzania indywidualnych konsultacji w pięcioosobowych grupach. Ministerstwo poinformowało, że w związku z trwającą sytuacją zadania matematyczne na maturze mają być łatwiejsze. Taka sama sytuacja tyczy się, jeśli chodzi o zadania z języka polskiego na maturze 2021. Co więcej wiadomo już, że matura ustna 2021 jest odwołana. Oczywiście mogą do niej przystąpić absolwenci, którzy starają się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną. Jakie są dokładnie wymagania maturalne 2021 z polskiego i matematyki

Matura 2023 na nowych zasadach NIE ODBĘDZIE SIĘ? Stanowcza reakcja MEN

Matura 2021 wymagania - matematyka

Wymagania maturalne 2021 są wyjątkowe i już za rok wróci matura w formule z 2015 bez aneksów. Zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie z 16 grudnia 2020, podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. Jakie wymagania egzaminacyjne z matematyki 2021? Oto one:

 • Zadania: Egzamin przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zawierają ograniczony zakres wymagań podstawy programowej np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów.
 • Punkty: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 punktów mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt za zadania zamknięte; 17 pkt za zadania otwarte.
 • Mniej zadań otwartych: Liczba zadań otwartych 7 (w latach 2015-2020: 9).
 • Czas trwania: 170 minut.

Wymagania maturalne 2021 - język polski

Wymagania maturalne 2021 zmieniły się, jeśli chodzi o matematykę, ale również język polski. Czego nie będzie na maturze?

 • Czas trwania: 170 minut.
 • Punkty: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 20 pkt (ok. 12-15 zadań - głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach); część 2: wypracowanie - 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Temat: Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Wymagania maturalne 2021 - język obcy

Obowiązkowy na maturze jest również przedmiot obcy. Tu również zaszło kilka znaczących zmian, o których powinni dowiedzieć się maturzyści. Z oficjalnego rozporządzenia z 16 grudnia 2020 oraz z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że język obcy w maju 2021:

 • Zmiany wymagań w arkuszach: Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Poziom: Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Punkty: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
 • Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Maturzyści z Bydgoszczy zmierzyli się z matematyką. Jak im poszło?

Wymagania maturalne 2021 - rozszerzenie

Coraz więcej osób decyduje się zdawać maturę rozszerzoną. Nawet dla własnej satysfakcji warto spróbować swoich sił a ewentualna porażka nic nie kosztuje. Oto, co wyjątkowo i jednorazowo zmieni się na maturze z przedmiotem rozszerzonym:

 • Poziom wiedzy: W przypadku języków obcych nowożytnych - ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przedmioty dodatkowe: Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Jedną z najważniejszych zmian, obok faktu zniesienia obowiązku zdawania matury ustnej, jest brak potrzeby przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. W 2021 roku zdanie matury na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe. Przystąpienie do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie będzie warunkiem zdania matury.

Najnowsze