Matura 2019 - jak się odwołać od wyniku? [INSTRUKCJA]

2019-07-05 11:22 MK
Matura 2019
Autor: Adam STASKIEWICZ/East News

Matury 2019 były z pewnością najbardziej stresującą kwestią dla wielu absolwentów szkół średnich w ostatnim czasie. Wielu maturzystów w naszym kraju odetchnęło z ulgą, kiedy sprawdziło wyniki napisanego przez siebie egzaminu dojrzałości. Są też niestety tacy, którym się nie powiodło. Czasami do pełni szczęścia zabrakło naprawdę niewiele. Na szczęście, istnieje możliwość sprawdzenia swojego arkusza. Na ESKA.pl wyjaśniamy, jak złożyć odwołanie od wyniku matury. Sprawdź już teraz.

Matura 2019 - odwołanie od wyników jest już możliwe. Tysiące absolwentów szkół średnich przystąpiło do najważniejszego egzaminu na ich edukacyjnej ścieżce w maju. W czwartek, 4 lipca, oficjalnie ogłoszono wyniki ze wszystkich egzaminów. Dla wielu było to niezwykłe szczęście, bowiem uzyskane punkty zapewniają im miejsce na wymarzonych studiach. Znaleźli się też tacy, którzy nie zdali matury i czeka ich poprawka w sierpniu, a w najgorszym wypadku za rok. Trzeba pamiętać, że choć powołana komisja jest stworzona z profesjonalistów, którzy ze starannością i rzetelnością sprawdzają wszystkie odpowiedzi, mogły zdarzyć się jakieś pomyłki. Jak co roku, CKE daje możliwość do odwołania, czyli zajrzenia we własny arkusz i ponownego podliczenia punktów. Jak to zrobić?

Matura 2019 - odwołanie od wyniku

Proces odwołania od wyników matury nie jest skomplikowany. Podzielono go na na trzy etapy. Każdy z nich to nie lada ułatwienie dla maturzystów, który nie są w pełni usatysfakcjonowani otrzymanymi procentami.

  • Wgląd do pracy

Prawo do wglądu przysługuje tylko i wyłącznie pełnoletniemu zdającemu przez okres sześciu miesięcy od wydania przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach z egzaminu. Aby otrzymać taką możliwość, należy złożyć specjalny wniosek. Jest on dostępny na stronie OKE - http://oke.waw.pl/files/oke_waw_596Wniosek_wglad_egzamin_maturalny.pdf.pdf. Można też złożyć samodzielnie sformułowany wniosek. Musi on wówczas zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko maturzysty, PESEL, dane teleadresowe oraz nazwę przedmiotu i poziom egzaminu, którego dotyczy wgląd. Wniosek należy składać do dyrektora właściwej OKE. Można go dostarczyć bezpośrednio do OKE lub przesłać pocztą tradycyjną, e-mailem bądź faksem. Czas oczekiwania na odpowiedź to 5 dni.

  •  Wniosek o weryfikację sumy punktów

Gdy wątpliwości dotyczące rozwiązania zadań i przyznanej za nie punktacji nie zostały rozwiane, maturzysta ma prawo złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Trzeba to zrobić w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Dokument musi zawierać uzasadnienie. Tak samo można go złożyć bezpośrednio, mailowo bądź faksem. Dyrektor OKE zleca wówczas innemu egzaminatorowi sprawdzenie egzaminu i wprowadzenie ewentualnych poprawek. Wynik weryfikacji powinien zostać ujawniony do 14 dni od złożenia wniosku. Czas oczekiwania wynosi do 28 dni.

  • Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Gdy maturzysta nie zgadza się z wynikiem przeprowadzonej weryfikacji, może odwołać się do drugiej instancji. Od 2017 roku zdający mają możliwość odwołania się od wyników do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zdający jest zobowiązany do wskazania zadań, z których ocenieniem się nie zgadza oraz uzasadnić swoje twierdzenie poprzez wykazanie, że zadania zostały przez niego rozwiązane poprawnie i spełniają one warunki określone w poleceniu.

Najnowsze