Egzamin z angielskiego

i

Autor: pixabay

Kalkulator punktów do liceum 2022 - jak policzyć? Ile trzeba mieć, by się dostać?

2022-07-04 20:15

Kalkulator punktów do liceum 2022 to zagwozdka dla wielu uczniów. Jak obliczyć punkty? Odpowiedź na to pytanie przyda się wszystkim, którzy w lipcu otrzymają wyniki egzaminu ósmoklasisty. Dla wszystkich tych młodych osób ilość punktów zdobyta na egzaminie jest niezwykle ważna, ponieważ chcą dostać się do wymarzonego liceum. Sprawdź, jak działa kalkulator i oblicz swoje punkty.

Kalkulator punktów do liceum 2022 - jak obliczyć punkty? Takie pytanie zadaje sobie wielu uczniów, którzy w maju przystąpili do trzech egzaminów ósmoklasisty - z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Wielu z nich liczy na to, że uda im się dostać do dobrego liceum i tak odpowiednio przygotować się do kolejnego ważnego egzaminu, czyli matury. Aby zostać uczniem wymarzonego liceum, należy uzyskać odpowiednią ilość punktów w rekrutacji. Punkty do liceum 2022 można uzyskać na różne sposoby. Wpływ na nie mają: egzamin ósmoklasisty, świadectwo z wyróżnieniem, udział i sukcesy w konkursach oraz osiągnięcia sportowe oraz artystyczne. Uczeń, jeśli chce walczyć o miejsce w szkole średniej, musi przystąpić do egzaminu. Nawet jeżeli uzyska 0 punktów, to nie będzie musiał powtarzać ostatniej klasy.

ZOBACZ TAKŻE: Egzamin ósmoklasisty 2022 - ile punktów trzeba zdobyć? Czy można nie zdać?

HIGH LEAGUE, FORMA NA LATO, KASA NA KOMUNIĘ, GALANTIS vs ROXETTE | ESKA XD #049

Kalkulator punktów do liceum 2022 - jak obliczyć?

Uczeń w rekrutacji do liceum 2022 może zdobyć 200 punktów: 100 z egzaminu ósmoklasisty, a 100 za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy. Wynik egzaminu ósmoklasisty, który jest przedstawiony w procentach, mnoży się przez 0,35 z języka polskiego i matematyki oraz przez 0,3 z języka obcego. 

Do drugiej połowy punktów sumuje się m.in. oceny ze świadectwa ukończenia podstawówki, udział w konkursach itp. Ze świadectwa pod uwagę bierze się następujące oceny:

 • język polski,
 • matematyka,
 • dwa obowiązkowe przedmioty ustalonych przez dyrektora.

Oceny są przeliczane na punkty do liceów 2022 w następujący sposób:

 • celujący - 18 pkt,
 • bardzo dobry - 17 pkt,
 • dobry - 14 pkt,
 • dostateczny - 8 pkt,
 • dopuszczający - 2 pkt.

Kalkulator punktów do liceum 2022 - punktacja za dodatkowe osiągnięcia

Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów.

 • Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów.

 • Uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty.

 • Uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

 • Uzyskanie w konkursie albo turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym - 4 punkty,

krajowym – 3 punkty,

wojewódzkim – 2 punkty,

powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.