Egzamin ósmoklasisty 2022: WYNIKI bardzo złe? TE ZADANIE sprawiło największe problemy!

i

Autor: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / EAST NEWS / CKE Egzamin ósmoklasisty 2022: WYNIKI bardzo złe? TE ZADANIE sprawiło największe problemy!

Egzamin ósmoklasisty 2022: WYNIKI bardzo złe? TE ZADANIE sprawiło największe problemy!

2022-07-01 13:41

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 wywołały zirytowanie wielu uczniów. Niektórzy chcieli więcej punktów i wręcz byli przekonani o tym, że dobrze rozwiązali zadania podsumowujące ich naukę w szkole podstawowej. Tak jednak często nie było. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła oficjalne wyniki, z której można wysnuć wniosek: jest lepiej niż rok temu!

Spis treści

  1. Egzamin Ósmoklasisty 2022 - wyniki
  2. Egzamin ósmoklasisty 2022: statystyki
  3. Egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie
  4. Egzamin ósmoklasisty 2022: porównanie

Egzamin ósmoklasisty 2022: wyniki bardzo złe? Uczniowie chwilę po tym, gdy poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 zaczęli chwalić się rezultatami w sieci. Niestety, często były to komentarze nie nadające się do zacytowania, ponieważ uczniowie szczerze wyrażali swoją frustrację. Sporo osób jest mocno zawiedzionych, że nie udało im się zdobyć większej liczby punktów, która finalnie może mieć wpływ na proces rekrutacji do szkoły średniej. Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie przedstawiła wstępne wyniki przeprowadzonego w maju testu na koniec szkoły podstawowej. 

Egzamin Ósmoklasisty 2022 - wyniki MOCNO rozczarowały uczniów. Są załamani

Egzamin Ósmoklasisty 2022 - wyniki

Egzamin ósmoklasisty 2022 w sesji głównej, czyli tej od 24 do 26 maja 2022 pisało około 502 900 spośród 518 000 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Daje to około 97 procent, w tym 6 150 uczniów-obywateli Ukrainy. Jak pokazuje podsumowanie CKE 478 100 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, 24 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych. Natomiast do egzaminu w terminie dodatkowym z każdego przedmiotu przystąpiło po około 3 500 uczniów.

Egzamin Ósmoklasisty 2022. Czy Zemsta Fredry zaskoczyła uczniów?

Egzamin ósmoklasisty 2022: statystyki

Statystyki egzaminu ósmoklasisty 2022 wyraźnie pokazują, który z przedmiotów poszedł najlepiej, a który najsłabiej. Z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 procent, z matematyki 57 procent, z języka angielskiego 67 procent, z języka niemieckiego 50 procent punktów możliwych do zdobycia. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej oficjalnej stronie podała nawet statystyki z podziałem na płeć. Z testem lepiej poradziły sobie dziewczęta. Średnio uzyskały wynik z języka polskiego na poziomie 65 procent, a chłopcy na poziomie 55 procent. Język angielski uczennice zdały na poziomie 68 procent, język niemiecki 53 procent. Takie same średnie wyniki uzyskali chłopcy i dziewczęta na egzaminie z matematyki, średnio uzyskali z niego 57 procent.

Statystyki egzaminu ósmoklasisty 2022 to również informacja odnośnie tego, ile procent uczniów zdobyło najwięcej punktów. W przedziale 90 do 100 procent punktów uzyskało:

  • język polski - 14 289 uczniów (3,0 procent),
  • matematyka - 87 603 uczniów (18,3 procent),
  • język angielski - 166 154 uczniów (35,3 procent),
  • język niemiecki - 1 129 uczniów (11,2 procent).

Egzamin ósmoklasisty 2022: zadanie

Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 pokazują też, które zadania sprawiły uczniom największą trudność. Z języka polskiego zdający mieli największy problem z zadaniem z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych. Z matematyki natomiast najtrudniejsze okazało się zadanie zamknięte, które rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. Język angielski to natomiast kłopot z zadaniem otwartym mającym na celu sprawdzenie znajomości środków językowych. W języku niemieckim największy problem był z rozwiązywaniem zadań ze słuchu.

Punktacja egzamin ósmoklasisty 2022 - jak przeliczyć procenty na punkty? [KALKULATOR]

Egzamin ósmoklasisty 2022: porównanie

W 2020 roku z języka polskiego średnia punktów wyniosła 59 procent, w 2021 roku 60 procent i tyle samo w 2022 roku. Matematyka to natomiast w 2020 roku 46 procent, w 2021 roku 47 procent i 57 procent w 2022 roku. Język angielski natomiast w 2020 roku to średnia punktów wynosząca 54 procent, w 2021 roku 66 procent, a w 2022 roku 67 procent.

Sonda
Jak Ci poszedł egzamin ósmoklasisty?