Egzamin ósmoklasisty 2020 próbny online - ODPOWIEDZI. Kiedy w internecie? Kiedy wyniki?

2020-03-31 10:11 RW
Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online - ODPOWIEDZI. Kiedy w internecie? Kiedy wyniki?
Autor: Arkadiusz Ziolek/ East News // Cke.gov.pl Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online - ODPOWIEDZI. Kiedy w internecie? Kiedy wyniki?

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online to coś nowego dla nauczycieli, uczniów, ale również całej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nigdy wcześniej nie odbywał się próby egzamin ósmoklasisty 2020 przez internet. Nic dziwnego, że pojawia się wiele pytań, na które warto znać odpowiedzi. Jedno z nich dotyczy odpowiedzi i tego, kiedy pojawią się wyniki! Szczegóły przybliżamy w jednym miejscu na ESKA.pl!

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online - odpowiedzi interesują wszystkich zdających. Kiedy w internecie odpowiedzi próbnego egzaminu ósmoklasisty? Kiedy wyniki? Serwujemy garść informacji, bo nie dla wszystkich są one jasne. 30 marca egzamin ósmoklasisty próbny 2020 online wywołał duże poruszenie. Szczególnie widoczne ono było na Twitterze, gdzie trendował hasztag związany z egzaminem. Wiele osób dzieliło się ze sobą odpowiedziami przy okazji zamkniętych zadań. W przypadku otwartych nie było już tak łatwo. 

Egzamin ósmoklasisty 2020 próbny online

Egzamin ósmoklasisty 2020 próbny online to nowość dla wszystkich uczniów, nauczycieli, ale także Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przeprowadzenie go przez szkoły jest jednak dobrowolne. Próbny egzamin ósmoklasisty, zgodnie z harmonogramem trwa od 30-1 kwietnia. W tych dniach CKE udostępnia materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Stefan Żeromski - Przedwiośnie - streszczenie lektury - posłuchaj podcastu. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Lektury szkolne

Egzamin ósmoklasisty 2020 próbny online - ODPOWIEDZI

Zasady oceniania rozwiązań zadań poznamy 8 kwietnia 2020. Wtedy też na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawią się odpowiedzi i klucze poszczególnych zadań.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 online - WYNIKI

Kiedy wyniki z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2020 z polskiego, matematyki i języków obcych? Jeśli chodzi o tę kwestię, to wszystko zależy od waszych nauczycieli. Po tym, gdy napiszecie próbny egzamin ósmoklasisty 2020 i prześlecie go mailem do swojego nauczyciela, ma on za zadanie jak najszybciej podać wam rezultaty. CKE sugeruje, by jeśli jest to możliwe wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty trafiły do uczniów do 8 kwietnia. 

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.)

Egzamin ósmoklasisty 2020 próbny - oceny

Egzamin ósmoklasisty 2020 próbny online został przeprowadzony wyłącznie w celu informacyjnym. Chodzi o danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz diagnostycznym, czyli zidentyfikowaniu wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia. Jednocześnie Centralna Komisja Egzaminacyjna uznała za nieuzasadnione wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów. 

Najnowsze