WRPO Leszno

i

Autor: Eska WRPO Leszno

Drogi w regionie leszczyńskim budowane są dzięki unijnym funduszom

2018-09-12 14:21

Za bejmy z Unii Europejskiej w regionie leszczyńskim wybudowano już setki kilometrów dróg. Pieniądze unijne wciąż płyną do tego regionu i zamieniają się na kolejne kilometry asfaltowych tras.

Obecnie największą inwestycją jest budowa łącznika od drogi S5 węzeł Święciachowa wzdłuż ulicy Wilkowickiej. – Bardzo duża, chyba w tym momencie największa, która się realizuje na terenie miasta Leszna i to jest budowa drogi od podstaw. Na potrzeby tej inwestycji zostały wykonane podziały oraz dokonano wykupu działek od osób prywatnych. Będziemy mogli obsługiwać komunikacyjnie z nowej drogi ekspresowej nr 5 naszą strefę Przemysłową Vasa. Wciągu doby, ponad 150 samochodów ciężarowych przyjeżdża do strefy Przemysłowej Vasa więc ten łącznik bardzo odciąży ruch na drodze krajowej nr 5 oraz na na ulicy Wilkowickiej. Oprócz jezdni o szerokości 7 metrów powstanie, po jednej stronie ciąg pieszo-rowerowy, będą dwa ronda na terenie miasta Leszna, na skrzyżowaniu ulicy Spółdzielczej i ono już zostało wybudowane. W chwili obecnej trwają prace nad budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Wilkowickiej - mówi Agata Pawlikowska zastępca kierownika Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie.

- Udało nam się pozyskać ponad 12 milionów złotych, to jest 75% kosztów kwalifikowanych. Łączny koszt inwestycji jest to 17 i pół miliona złotych - dodaje Agnieszka Lachowicz, główny specjalista Biura Projektów Współfinansowanych. Już niebawem otwarty zostanie leszczyński odcinek ekspresowej piątki. Będzie można z niego łatwo zjechać wybudowanym łącznikiem do strefy przemysłowej. Skorzysta na tym biznes
i mieszkańcy miasta. Obecnie trwa nabór do konkursu dla micro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie unijne w jego ramach mogą otrzymać wysoko innowacyjne projekty. Szczegóły na stronie wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce nabory.

WRPO Leszno

i

Autor: Eska WRPO Leszno

Jak unijne pieniądze zmieniają południową Wielkopolskę - o tym w kolejnych wydaniach audycji. Zmieniamy Wielkopolskę – czyli o funduszach europejskich dla Leszna i okolic. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.