Punkty karne znów można redukować

i

Autor: LUKASZ GAGULSKI / SUPER EXPRESS Punkty karne znów można redukować

prawo

Punkty karne znów można kasować. Wyjaśniamy, na jakich zasadach

Redukcja punktów karnych za nieprzepisową jazdę jest znów możliwa. Nowe przepisy weszły w życie we wrześniu 2023. Wyjaśniamy, na jakich zasadach można kasować punkty karne.

Spis treści

 1. Kasowanie punktów możliwe dzięki zmianom w Prawie o ruchu drogowym
 2. Redukcja punktów karnych. Od kiedy nowe przepisy?
 3. Redukcja punktów karnych krok po kroku, ile, dla kogo, zasady 
 4. Redukcja punktów karnych:

Kasowanie punktów możliwe dzięki zmianom w Prawie o ruchu drogowym

Na początku czerwca 2023 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która m.in. przywraca możliwość kasowania punktów karnych poprzez udział w specjalnych kursach, a także skraca czas "ważności" punktów - będą one usuwane po roku od opłacenia mandatu, a nie po dwóch latach od wykroczenia, jak było do niedawna.

Redukcja punktów karnych. Od kiedy nowe przepisy?

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym weszły w życie 17 września 2023 roku.

Redukcja punktów karnych krok po kroku, ile, dla kogo, zasady 

Kierowcy znów mogą redukować punkty karne. Przepisy jednak nieco zmieniono, wyższa niż poprzednio jest choćby opłata, nie ma także możliwości udziału w zdalnych kursach.

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, ustawa nowelizuje art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas – z upływem dwóch lat.

W art. 8 ustawy zmieniono ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej zmiany, osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki policji zmniejszy o sześć liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Limit punktów karnych dla kierowcy, który posiada prawo jazdy powyżej roku to 24 punkty. Dla kierowcy, który ma "prawko" mniej niż rok limit wynosi 20 punktów. Po przekroczeniu limitu zatrzymywane jest prawo jazdy. Kierowca ze stażem powyżej roku może je odzyskać, jeśli uda się na badania psychologiczne i ponownie zda egzamin teoretyczny i praktyczny. Kierowcy ze stażem poniżej roku muszą odnowa przejść całą procedurę, czyli zapisać się na kurs na prawo jazdy i zdać oba egzaminy.

Redukcja punktów karnych:

 • Kursy organizują i prowadzą WORD-y, czyli Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowe;
 • Kurs kosztuje od ok. 600 do nawet 1200 zł (w zależności od ośrodka);
 • Kurs obejmuje 28 godzin (cztery dni po siedem godzin);
 • Kierowca musi wziąć w nim udział osobiście (nie ma kursów zdalnych);
 • Jednorazowo można zredukować 6 punktów karnych;
 • Punkty można skasować maksymalnie raz na pół roku;
 • Ze szkolenia mogą skorzystać kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy od co najmniej roku;
 • Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Nowy fotoradar już jest rekordzistą. Gdzie dokładnie stoi?

Kierowca zaszalał na S7. W 15 sekund uzbierał 24 punkty karne