Zmiana dla kierowców, dot. dowodów rejestracyjnych

i

Autor: MARCIN WZIONTEK / SUPER EXPRSS Zmiana dla kierowców, dot. dowodów rejestracyjnych

prawo

Badanie techniczne na nowych zasadach. Od czerwca zmiana zasad zatrzymywania dowodów rejestracyjnych przez diagnostów

2024-06-09 15:46

Gdy samochód jest w bardzo złym stanie technicznym, diagnosta w czasie badania technicznego może zatrzymać jego dowód rejestracyjny. Do tej pory dokument był wysyłany do starostwa. Od 1 czerwca to się zmieniło - na korzyść kierowców.

Spis treści

  1. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
  2. Zatrzymany dowód rejestracyjny nie trafi już do starosty

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami (Prawo o ruchu drogowym), diagnosta zatrzymywał dowód rejestracyjny, gdy pojazd:

  1. zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  2. zagraża porządkowi ruchu,
  3. narusza wymagania ochrony środowiska.

W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność lub uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Zatrzymany dokument przesyłany jest niezwłocznie organowi, który go wydał - czytamy w kodeksie drogowym. 

Zatrzymany dowód rejestracyjny nie trafi już do starosty

W praktyce kierowca musi naprawiać uszkodzenia i ponownie udać się na przegląd. Gdy otrzyma pozytywny wynik, musi złożyć w starostwie wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego. Od 1 czerwca to się zmieniło. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości diagnosta nie będzie już wysłał dowodu do organu wydającego. "(...) Dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych" - czytamy. Diagnosta "zatrzyma" dowód elektronicznie i w ten sam sposób go przywróci. Od czerwca diagnosta nie będzie już zatrzymywał zniszczonego lub nieczytelnego dowodu. Przypomnijmy, że w razie kontroli policyjnej kierowcy nie muszą mieć przy sobie już ani dowodu ani prawa jazdy, wszystkie dane znajdują się w systemie CEPiK.

Samochody wystawione na licytację przez warszawski ZDM, zdjęcia i ceny:

Wszystkie samochody Buddy. Takimi furami bujał się po mieście! FB