Kontrola

i

Autor: LUKASZ GAGULSKI / SUPER EXPRESS Kontrola

prawo

Konfiskata pojazdów za jazdę po alkoholu. Przepisy do zmiany. "Rezygnacja z obligatoryjności"

2024-07-10 9:26

Po dwóch tygodniach od wejścia w życie nowych przepisów, które zobowiązują policję i sądy do przejmowania samochodów pijanych kierowców, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w Kodeksie karnym. Najważniejsza zmiana to rezygnacja z obligatoryjności orzekania przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę na rzecz jego fakultatywności.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu, nowe przepisy już do zmiany

14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która wprowadziła tzw. konfiskatę samochodu za jazdę po alkoholu. Od 16 do 18 marca policja skonfiskowała 60 samochodów kierowcom, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.

Pod koniec marca w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informacje o planowanych zmianach. Za projekt odpowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jak czytamy, celem projektu jest:

  • rezygnacja z obligatoryjności orzekania przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę na rzecz jego fakultatywności;
  • konieczność wyeliminowania regulacji prawnych budzących zastrzeżenia konstytucyjnie i dostosowanie przepisów dotyczących przepadku pojazdów mechanicznych do standardów konstytucyjnych;
  • uchylenie regulacji, nakładającej na organy ścigania obowiązek dokonania tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia przestępstwa, za które miał być obligatoryjnie orzeczony przepadek pojazdu mechanicznego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, "regulacje dotyczące przepadku pojazdów budzą zastrzeżenia z uwagi obligatoryjność orzekania przepadku pojazdów, zgodność z konstytucyjną zasadą proporcjonalności reakcji prawnokarnej oraz konstytucyjnym standardem równości wobec prawa".

"W odniesieniu do przepadku pojazdów, w sytuacji gdy pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy, obligatoryjny obowiązek orzekania przepadku równowartości pojazdu zamiast przepadku, narusza zasady trafnej represji" - oceniono.

Jak wyjaśniono, wyłączona zostanie możliwość orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy. W takim wypadku sąd będzie mógł orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W związku z planowaną zmianą, zasadnym jest również uchylenie, który nakłada na organy ścigania obowiązek dokonania tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia przestępstwa, za które orzeczony miał być obligatoryjnie przepadek pojazdu mechanicznego - dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r., później przepisami zajmie się parlament.

Wypadek Ferrari w Niemczech, zdjęcia:

Pościg za pijanym 18-latkiem w Piasecznie. Policjanci staranowali jego auto!