Młodzi ludzie

i

Autor: Simon Maage, Unsplash

polityka młodzieżowa

Zdrowie psychiczne, autobusy i otwartość. Takiego Lublina chcą młodzi, a rada miasta się zgodziła

2024-02-29 17:00

Lubelscy radni i radne przyjęli w czwartek pierwszą politykę młodzieżową miasta. Ma ona zdaniem zastępczyni prezydenta Lublina Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak dać miastu przewagę konkurencyjną nad innymi ośrodkami akademickimi. Kluczowe dla młodych osób są kwestie związane m.in.ze zdrowiem psychicznym, otwartością i transportem publicznym.

Za przyjęciem blisko 50-stronowego dokumentu „Miasto Młodych. Polityka młodzieżowa Lublina” podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Lublina głosowało 25 radnych z klubów prezydenta Krzysztofa Żuka i z PiS. Pięciu radnych nie oddało głosu, jeden był nieobecny.

Zastępczyni prezydenta Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak poinformowała, że stworzenie polityki młodzieżowej poprzedziły badania. Jej realizacja ma dać miastu przewagę konkurencyjną nad innymi ośrodkami akademickimi. Dodała również, że Lublin jest czwartym miastem w Polsce, który uchwalił własną strategię polityki młodzieżowej.

Dokument „Miasto Młodych. Polityka młodzieżowa Lublina” stanowi – wskazały osoby autorskie – odpowiedź na wyzwania, potrzeby i marzenia lubelskiej młodzieży. Do najważniejszych tematów młodzi zaliczyli m.in. zagadnienia związane z dobrostanem i profilaktyką zdrowotną, włączający i ekologiczny transport publiczny, jakość i efektywność edukacji, dostępność oraz innowacyjny, zrównoważony rynek pracy.

Jak podano, odbiorcami i odbiorczyniami polityki są osoby młode od 13. do 26. roku życia, które uczą się, pracują, mieszkają w Lublinie oraz realizują tu swoje pasje i spędzają czas wolny. Według przytoczonych statystyk, ludzie młodzi stanowią 19,5 proc. ogółu zameldowanych w Lublinie, czyli blisko 66 tys. osób.

Ratusz poinformował, że prace nad pierwszą polityką młodzieżową Lublina trwały od marca do listopada 2023 r. we współpracy z Fundacją Pole Dialogu, Fundacją Stocznia i Lubelską Grupą Badawczą. W ramach konsultacji społecznych odbyły się trzy otwarte spotkania z młodzieżą, w mieście działały dwa mobilne punkty konsultacyjne, a osoby tworzące dokument zebrały 278 uwag i opinii.

Zobacz zdjęcia: Fire show w centrum Lublina! Tak miasto kończy obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

Ogniste pożegnanie z Europejską Stolicą Młodzieży