Kasjan Wyligała

i

Autor: LW Bogdanka S.A.

kopalnia

Prezes Bogdanki stracił stanowisko. To on uczestniczył w podziemnych zaręczynach

2024-04-15 16:55

Kasjan Wyligała został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu LW Bogdanka – poinformowała w poniedziałkowym komunikacie spółka. Jego następcą do czasu powołania nowego prezesa będzie Sławomir Krenczyk.

Jak wskazano w komunikacie spółki, Rada Nadzorcza podjęła w poniedziałek uchwały w sprawie odwołania prezesa Lubelskiego Węgla „Bogdanka” Kasjana Wyligały i zastępcy ds. handlu i inwestycji Dariusza Dumkiewicza. Natomiast zastępca prezesa ds. pracowniczych i społecznych Adam Partyka zostanie odwołany z dniem 30 kwietnia 2024 r. Przyczyny odwołania nie zostały podane. Przypomnijmy, pierwszy z nich zasłynął m.in. udziałem w podziemnych zaręczynach Michała Moskala z PiS-u.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, Pana Sławomira Krenczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki, do dnia powołania Prezesa Zarządu, lecz nie dłużej niż do dnia 15.07.2024 r. – przekazano w poniedziałek.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka wymieniło w piątek sześcioro osób z rady nadzorczej. Do jej składu powołano Bartosza Krystę, Szymona Jankowskiego, Sławomira Krenczyka, Magdalenę Makiełę, Daniela Frąca oraz Pawła Cygana. Rada liczy obecnie osiem osób, obok nowo powołanych zasiadają w niej także Dariusz Batyra oraz Bartosz Rożnawski.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która ma prawie 65 proc. akcji kopalni. W październiku ub.r. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że Skarb Państwa i Enea podpisały umowę przedwstępną o zakupie przez Skarb Państwa 100 proc. jej udziałów w kopalni.

Zobacz zdjęcia: Tak w PRL-u wyglądała kopalnia Bogdanka! Zobacz unikalne zdjęcia

Ostatnia Barbórka KWK Makoszowy czyli ostatnie świętowanie w historii święta górnictwa. Kopalnia jest w stanie likwidacji.