Klucze do domu

i

Autor: pexels.com zdjęcie ilustracyjne

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc. Te programy mieszkaniowe są przeznaczone tylko dla nich!

2023-01-31 7:32

Po raz kolejny w Lublinie osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pakietu programów PFRON Samodzielność – Aktywność – Mobilność. Mają one na celu pomoc w znalezieniu mieszkań, które będą dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

– W ramach S-A-M funkcjonują dwa instrumenty wspierające samodzielność w obszarze mieszkaniowym. Jest to program „Dostępne mieszkanie”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do mieszkania wolnego od barier architektonicznych oraz program „Mieszkanie dla absolwenta” skierowany do osób młodych rozpoczynających samodzielne życie. Poszczególne moduły programu mają jeden wspólny cel: zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Program „Dostępne mieszkanie”

Dotyczy on dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania, które będzie pozbawione barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz znajdujące się w lokalizacji, która pozwoli im na samodzielne opuszczenie budynku.

Kto może się starać o takie dofinansowanie? Wniosek o wsparcie może złożyć osoba, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65. roku życia.

– W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego – informuje Izolda Boguta z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Aktualnie maksymalna kwota dofinansowania dla miasta Lublin w ramach programu „Dostępne mieszkanie” to 84 tys. zł.

Jak złożyć wniosek? Jest to możliwe jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony sow.pfron.org.pl. Wniosek można składać w dowolnej chwili, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 r. (o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet programu).

Program „Mieszkanie dla absolwenta”

Ten program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które po skończonej edukacji chcą samodzielnie rozpocząć pracę zawodową, ale nie mają możliwości zamieszkania w miejscowości, w której chcą pracować.

– Absolwenci mogą uzyskać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 36 miesięcy na czas poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Dofinansowanie obejmuje wszystkie ponoszone koszty wymienione w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego indywidualne kryteria dostępności – precyzuje Boguta.

Wsparcie w ramach „Mieszkania dla absolwenta” może otrzymać absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (niezależnie od typu) lub szkoły wyższej, który zakończył edukację 3 lata przed dniem złożenia wniosku, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;
  • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Ile wynosi wsparcie i jak je otrzymać? Wysokość otrzymanego dofinansowania będzie zależeć od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy osoba porusza się z pomocą wózka inwalidzkiego. Jak podaje ratusz, aktualnie maksymalne dofinansowanie w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” w Lublinie wynosi 1570 zł, a dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – 2130 zł. Pieniądze te w ciągu upływu 36 miesięcy będą się stopniowo zmniejszać. Przez pierwszy rok wsparcie będzie pokrywało 100% kosztów najmu; w drugim roku – 70%, a w ostatnim – 40%.

Wnioski również składa się elektronicznie poprzez stronę sow.pfron.org.pl. Należy to zrobić do końca 2023 r. (i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu).

Szczegółowe informacje dotyczące obu programów można otrzymać w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE