Nowi policjanci w lubelskich szeregach! Zobacz

2022-09-28 15:50

W szeregi naszej formacji wstąpiło 30 nowych funkcjonariuszy. W środę policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego - otrzymali legitymacje służbowe.

To już kolejny, tym razem czwarty nabór do służby w Policji w tym roku. Wśród tej grupy mundurowych jest 21 mężczyzn i 9 kobiet. Nowoprzyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend: w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Puławach, Krasnymstawie, Hrubieszowie, Lubartowie, Łęcznej.

Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń resortowych dla funkcjonariuszy.

Medalem Za Długoletnią Służbę oraz wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych odznaczonych zostało 32 funkcjonariuszy.

Odznakę „Zasłużony Policjant” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odebrało podczas dzisiejszej uroczystości 8 funkcjonariuszy.

Wyróżnienia otrzymali z rąk szefa lubelskiego garnizonu Policji nadinspektora Artura Bieleckiego oraz Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki.