Lublin: Ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych [Ważne daty]

2021-03-22 14:18
Rekrutacja do szkół podstawowych Lublin
Autor: Pixabay Rekrutacja do szkół podstawowych Lublin

Rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych potrwa w Lublinie od 22 do 29 marca. Co ważne, postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach dzieci mieszkających w obwodzie danej szkoły, będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Zobacz szczegóły.

W procesie rekrutacyjnym na wolne miejsca, których po zakończeniu naboru pozostało 618, mogą wziąć udział uczniowie spoza obwodów danej szkoły. O ich przyjęciu decydować będzie spełnienie określonych kryteriów, wyrażone ilością przyznanych kandydatowi punktów. Wysoka ilość punktów przyznawana jest między innymi tym dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły, premiowane są również rodziny, które rozliczają się z podatku dochodowego w Lublinie – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez przyszłego ucznia warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można składać od godz. 8:00 22 marca do godz. 14:00 29 marca. W jednym postępowaniu można wybrać maksymalnie trzy szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Lublin. Wybieramy je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Powyższe terminy obowiązują również dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału sportowego, a także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w wybranej szkole podstawowej.

W rekrutacji kandydatów do klas I szkół podstawowych na wolne miejsca weźmie udział 38 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin. Są to szkoły podstawowe nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 (ZSO2), 15, 16, 18, 20, 21, 22 (ZSO5), 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 44 (ZSO4), 45 (ZSO1), 46, 47, 48, 50, 51, 52, 57.

Co ważne, o przyjęciu do danej placówki NIE decyduje kolejność zgłoszeń. Brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
  • kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
  • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin, jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie: oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.; jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
  • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin – 1 pkt;
  • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej można składać poprzez stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego, w zakładce „aplikacje dla rodziców – elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych”. To opcja dla rodziców, którzy posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

W innym przypadku wydrukowany i wypełniony wniosek należy złożyć w placówce szkolnej. Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie podana 31 marca i będzie dostępna o godz. 12:00 po zalogowaniu się do panelu kandydata.

Raport z anteny 22.03, godz.10
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE