krzysztof jóźwiak

i

Autor: NCN

Badacz z Lublina może być dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. Zadecyduje minister Czarnek

2023-02-17 11:19

Prof. Krzysztof Jóźwiak jest kandydatem na dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Zajmuje się naukami farmaceutycznymi na lubelskim Uniwersytecie Medycznym. Jego kandydatura zostanie przedstawiona ministrowi edukacji.

NCN jest instytucją powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Jej roczny budżet to ok. 1,43 mld zł.

Rada NCN podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi kandydatury prof. Krzysztofa Jóźwiaka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na stanowisko dyrektora NCN. Dlaczego właśnie on? Prof. Jóźwiak uzyskał najwyższą ocenę w przeprowadzonym konkursie. Nabór kandydatów prowadzony był do końca zeszłęgo roku.

Prof. Krzysztof Jóźwiak jest profesorem nauk farmaceutycznych. Prowadzi badania z zakresu farmakologii molekularnej i chemii leków, kieruje Zakładem Biofarmacji i Katedrą Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest również przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie.

Badacz w latach 2012-2020 był członkiem Rady NCN. Od 2018 do 2022 roku był członkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN w Krakowie.

Kadencja obecnego dyrektora tej instytucji prof. Zbigniewa Błockiego kończy się 3 marca. Naukowiec sprawował tę funkcję przez dwie czteroletnie kadencje.