ZUS rozda firmom 100 mln zł

i

Autor: pixabay.com

Biznes

ZUS rozda firmom 100 mln zł. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

2023-04-19 13:12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podzieli 100 mln zł między firmy, które złożą najlepsze projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorca, który zgłosi się do konkursu może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 300 tys. zł. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w poniedziałek (17 kwietnia) i potrwa do 18 maja. Sprawdź, kto może ubiegać się o dotację.

Trwa nabór wniosków w organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konkursie dla firm na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi bądź zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Projekty mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym lub urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Do rozdysponowania pomiędzy firmy jest 100 mln zł.

- W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł - informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Biorąca udział w konkursie firma nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ani z opłacaniem podatków, a także nie może być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

- Niektórzy z laureatów składali kilka razy wnioski zanim udało się im dostać dofinansowanie, czyli nie wolno rezygnować, gdy za pierwszym razem projekt nie zostanie zaakceptowany - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata. Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

Wielka akcja policji i FBI w Warszawie. Ćwiczenia "Wolf-Ram-23"