warsztaty z psychologiem

i

Autor: Pixabay.com

Warsztaty z wypalenia zawodowego. Treningi z psychologiem

2021-11-30 13:13

Treningi z zakresu radzenia sobie ze stresem, warsztaty relaksacyjne, konsultacje z psychologiem oraz zajęcia sportowe. W Łodzi rusza bezpłatny projekt dedykowany osobom, które czują się wypalone zawodowo.

Zajęcia mają zdiagnozować przyczyny kłopotów, a jednocześnie wzmocnić poczucie wartości uczestników – podkreśla prowadząca treningi psycholog Izabela Szafarczyk – Marciniec.

Do projektu mogą zgłaszać się wszyscy, którzy nie radzą sobie ze stresem, tak w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wiek nie ma tu znaczenia- mówi Jolanta Baranowska z łódzkiego magistratu. - Na uczestników czekają treningi z zakresu: rozwijania umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie. Będą też treningi relaksacyjne opracowane przez wykwalifikowanych psychologów. Treningi zmniejszają m. in. napięcie mięśni, zużycie tlenu, liczbę uderzeń serca, usprawniając równocześnie pracę mózgu.

Udział w programie trwa ok. 3 miesięcy i obejmuje 10 dwugodzinnych spotkań warsztatowych (radzenia sobie ze stresem, relaksacyjnych) oraz 8 dowolnie wybranych zajęć sportowo - rekreacyjnych. Terminy zajęć są dostosowywane do możliwości czasowych uczestników. W projekcie jest jeszcze 500 wolnych miejsc. A więcej informacji na stronach Wydziału Zdrowia łódzkiego magistratu.