Te osoby dostają specjalny dodatek do emerytury. Od września o 1000 zł więcej

i

Autor: pixabay,pexels

Emerytury

Te osoby dostają specjalny dodatek do emerytury. Teraz to o 1000 zł więcej

2024-01-05 15:20

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane mogą liczyć na specjalny dodatek do emerytury. Dotychczas świadczenie wynosiło 565,67 zł miesięcznie, ale po zmianie przepisów wzrosło o 1000 złotych. Na konta opozycjonistów od września wpływają wyższe dodatki do emerytur.

Te osoby dostają specjalny dodatek do emerytury. Od września o 1000 zł więcej

W lipcu Sejm przyjął ustawę podwyższającą świadczenia pieniężne przyznawane działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych. Wcześniej dodatek dla opozycjonistów wynosił 565,67 zł miesięcznie. Po zmianach wzrósł o 1000 złotych. Obecnie to 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura.

- Rząd PiS buduje Polskę opartą o solidarność. A tej dzisiejszej Polski nie byłoby bez dziedzictwa Solidarności, które reprezentują działacze opozycji antykomunistycznej. Nic nie jest w stanie wynagrodzić im wielu lat walki, więzienia, pobicia przez znanych i nieznanych sprawców. Dzięki nim żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju – napisał po sejmowym głosowaniu Mateusz Morawiecki w serwisie X.

Przepisy weszły już w życie. Od września byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane otrzymują wyższe świadczenia. Specjalny dodatek będzie waloryzowany, co oznacza, że będzie wzrastał wraz z podwyżką najniższej emerytury. Świadczenie pieniężne jest wolne od podatku oraz nie jest wliczane do dochodu wyliczanego na potrzeby pomocy społecznej.

Kto może liczyć na specjalny dodatek do emerytury?

Świadczenie pieniężne jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Dodatek może być przyznany wyłącznie osobie uprawnionej. Jak można uzyskać uprawnienia?

- Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – podaje UdSKiOR.

Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza. Do wniosku należy dołączyć życiorys z opisem działalności opozycyjnej lub represji, decyzję administracyjną prezesa IPN oraz dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych (np. dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne oświadczenia świadków.

Tam zobaczysz najpiękniejsze zachody słońca

Emeryci są WŚCIEKLI. 15. emerytura? Niech sobie DU** wsadzą!! | KOMENTERY