Renta socjalna. Podwyżka w 2024 r.

i

Autor: Marek BAZAK/East News

świadczenia

Renta socjalna będzie wyższa? 4,3 tys. brutto zamiast 1,5 tys. zł! Zobacz, kto może otrzymać świadczenie

2024-02-04 11:12

Kwota renty socjalnej wzrośnie? Sejm na najbliższym posiedzeniu (25-26 stycznia) zajmie się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy, dzięki któremu wysokość świadczenia może być znacznie wyższa niż do tej pory. Nie jest to jedyna zmiana, która znalazła się w projekcie. W całej Polsce co miesiąc wypłacanych jest prawie 300 tys. rent socjalnych.

Spis treści

  1. Podwyżka renty socjalnej
  2. Komu przysługuje renta socjalna?
  3. Do kogo trafia renta socjalna?

Podwyżka renty socjalnej

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy wpłynął do Sejmu jeszcze w kwietniu 2023 r. Jednym z jego założeń, jest podwyższenie wysokości kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość renty wynosiłaby zatem 4300 złotych brutto (tyle od lipca wynosić ma wynagrodzenie minimalne w Polsce). Obecnie wysokość renty socjalnej wynosi 1588,44 zł brutto, czyli jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyżka wyniosłaby więc 170 proc.

W projekcie znalazł się również zapis o zmianie limitu kwoty otrzymywanej przez świadczeniobiorcę w przypadku, gdy zbiegają się ze sobą uprawnienia do renty rodzinnej i socjalnej. Obecnie łączna wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku przekroczenia tej kwoty, wysokość renty socjalnej zostanie obniżona.

Dopiero w listopadzie 2023 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Według zapowiedzi Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, posłowie zajmą się nim już 25 stycznia stycznia 2024 r.

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna jest wsparciem dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Niezdolność do pracy musi powstać jednak w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25 lat) lub ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

- Warunkiem przyznania renty socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pełnoletność oraz całkowita niezdolność do pracy, która powstała z powodu naruszenia sprawności organizmu w okresie „od dzieciństwa” do ukończenia nauki - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Do kogo trafia renta socjalna?

W całej Polsce co miesiąc wypłacanych jest blisko 300 tys. rent socjalnych – najwięcej w woj. mazowieckim (34 tys.) i śląskim (29,8 tys.), a najmniej w woj. opolskim (6,4 tys.) i lubuskim (7,8 tys.).

W 2022 r. na renty socjalne w skali kraju wydano blisko 4,6 mld zł, a wysokość średniej wypłaty wyniosła 1313,84 zł brutto. Średni wiek osób otrzymujących rentę socjalną wyniósł 39,9 lat (38,8 u mężczyzn i 41,2 u kobiet). Najwięcej osób z rentą socjalną to osoby w wieku 35-39 lat, a najmniejszą grupę stanowią osoby w wieku poniżej 19 lat.

Jelenie na rykowisku. Głośny ryk robi wrażenie!