Zmiany w prawie pracy 2023. Na co muszą przygotować się pracownicy i pracodawcy?

i

Autor: Pixabay.com

Prawo pracy 2023. Badania trzeźwości, praca zdalna. Na co muszą przygotować się pracownicy i pracodawcy?

2023-01-25 12:40

Od 2023 roku w prawie pracy zajdzie kilka zmian. W większości będą one korzystne dla pracowników, ponieważ często dotyczą dodatkowych dni wolnych, a także usprawnieniu niektórych działań.

2023 rok przyniesie wiele zmian, również dla pracowników i pracodawców. Oprócz podwyżki płacy minimalnej, dotyczą one kodeksu pracy. Zmienią się regulacje wobec kontroli trzeźwości czy coraz popularniejszej pracy zdalnej. O nowościach informuje gazetaprawna.pl

Zmiany w prawie pracy 2023. Praca zdalna

Pracownik, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą, będzie mógł w pełni lub częściowo pracować z wyznaczonego przez siebie miejsca. Oczywiście podstawowym warunkiem jaki należy spełnić jest rodzaj wykonywanej pracy. Samo ustalenie zdalnego trybu może być uzgodnione podczas zawierania umowy, a nawet w trakcie jej trwania. Szczegóły wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, albo wieloma organizacjami. Dodatkowo, wszelkie koszty tego typu pracy pokrywa pracodawca.

Zmiany w prawie pracy 2023. Badania trzeźwości pracowników

Obecnie pracodawca może zbadać pracownika jeżeli tylko zachodzi podejrzenie, że ten może być pod wpływem alkoholu. Od 2023 roku przeprowadzenie kontroli, określenie grupy pracowników, która jej podlega oraz sposób sposób przeprowadzania badania będzie regulowane przez specjalne obwieszczenia. W takich zasadach powinno znaleźć się: rodzaj urządzenia, który będzie wykorzystany do badania, czas i częstotliwość jej przeprowadzania.

Zmiany w prawie pracy 2023. Zatrudnianie cudzoziemców

Od początku roku przyjmowanie cudzoziemców do pracy ma być o wiele prostsze. Wszystko za sprawą nowego systemu informatycznego. Postępowanie odwoławcze również będzie prowadzone elektronicznie. System ma usprawnić wszelkie działania, ponieważ wszystkie potrzebne rzeczy będą znajdować się w jednym miejscu, tj. dane z systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo na podstawie daty wjazdu i wyjazdu cudzoziemca z terytorium Polski oraz treści zgłoszeń pracodawcy o podjęciu pracy, będzie możliwe monitorowanie rzeczywistego powierzenia pracy. System umożliwi powstanie bazy wynagrodzeń, która pomoże ocenić czy proponowane wynagrodzenie jest konkurencyjne na lokalnym rynku pracy.

Zmiany w prawie pracy 2023. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

Dotyczą one głównie rozwiązania umowy. Pracodawca będzie musiał przedstawić konkretne powody przyczyn rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Oprócz tego, pracodawca będzie zobowiązany przesłać pismo do organizacji związkowej, która reprezentuje pracownika, o zamiarze wypowiedzenia umowy.

Zmiany w prawie pracy 2023. Work-life balance

Co prawda work-life balance jeszcze nie jest niczym pewnym, bo nie została zatwierdzona przez sejm, jednak można się jej niedługo spodziewać. Polega ona na dodatkowych dniach wolnych, które będą przysługiwać w trzech przypadkach. Pierwszym z nich są dodatkowe dni wolne z powodu tzw. siły wyższej. Dotyczy ona życia rodzinnego pracownika, np. nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W tym przypadku przysługują dodatkowe 2 dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku, które nie wliczają się do ogólnej puli urlopu wypoczynkowego.

Zostanie wprowadzony dodatkowy urlop opiekuńczy. To dodatkowe 5 dni, które również nie wliczają się do urlopu wypoczynkowego. Wymyślono go w celu pomocy najbliższym w przypadku ich choroby. Dotyczy więc członków rodziny lub osób zamieszkałych w tym samym gospodarstwie domowym. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć 3 dni przed jego ewentualnym rozpoczęciem.

Trzecim przypadkiem jest zmiana wymiaru urlopu rodzicielskiego. Po zmianach będzie wynosił 41 tygodniu, a przy ciąży mnogiej 43 tygodnie. Obecnie są to 32 i 34 tygodnie. Również urlop ojcowski zostanie wydłużony z 2 do 9 tygodni.

Dron antysmogowy lata nad Łodzią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE