Nawet 300 tys. dofinansowania od ZUS. Wnioski można składać tylko przez miesiąc

i

Autor: pixabay

ZUS

Nawet 300 tys. dofinansowania od ZUS. Wnioski można składać tylko przez miesiąc

2024-04-05 15:54

Nawet 300 000 złotych dofinansowania można dostać od ZUS na projekt poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej firmie. Wnioski będzie można składać tylko przez miesiąc. Do rozdania jest 120 milionów złotych.

Nawet 300 tys. dofinansowania od ZUS

ZUS ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty dotyczące prewencji wypadkowej. Jak podaje ZUS, celem konkursu jest wybór projektów, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, a także zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Kto może wziąć udział w konkursie?

- Do konkursu może przystąpić każdy płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem składek i podatków, nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem, a także nie ubiega się o kolejne dofinansowanie w ciągu 3 lat – podaje z kolei PIP.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na projekty:

  • inwestycyjne, dotyczące bezpieczeństwa technicznego – rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Obejmują m. in. zakup maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości czy ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • inwestycyjno-doradcze, dotyczące identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, udokumentowania oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami, wykonania pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy.

Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać?

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna sięga 299 000 zł dla działań inwestycyjnych i 300 000 zł dla działań inwestycyjno-doradczych. Żeby otrzymać takie pieniądze, trzeba złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentację w formie elektronicznej przez stronę prewencja.zus.pl.

Formularz wniosku w postaci edytowalnego pliku jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

Wnioski można składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

Oto najbardziej deficytowe zawody w Polsce. Wśród nich mundurowi

Oszuści wyłudzili milion złotych