Grant na pracę zdalną dla rodzica lub opiekuna. Można dostać ponad 43 tys. złotych

i

Autor: pixabay

Dodatki

Grant na pracę zdalną dla rodzica lub opiekuna. Kwota to nawet 43 tys. złotych

2023-09-23 10:25

Grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy lub dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. To nowa propozycja PiS, która pojawiła się programie "Bezpieczna Przyszłość Polaków". Zgodnie z nią, rodzic będzie mógł dostać 10 800 złotych, a opiekun 43 200 zł.

Grant na pracę zdalną dla rodzica lub opiekuna

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w sobotę, 9 września, 300-stronicowy program "Bezpieczna Przyszłość Polaków". Wśród propozycji pojawił się m.in. grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy oraz dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

W pierwszym przypadku grant ma mieć wysokość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obecnie byłaby to kwota 10 800 zł, a od przyszłego roku 12 726 zł. W drugim przypadku natomiast grant miałby wysokość 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 43 200 zł obecnie i 50 904 zł od 2024 roku. Na jakich zasadach byłby przyznawany?

- Grant będzie przyznawany pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat (aktualnie granicą jest 6 lat) lub bezrobotnego, sprawującego opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Grant otrzyma również pracodawca za zatrudnienie bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku grant będzie przysługiwał w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia. W obu sytuacjach pracodawca, który otrzymał grant, będzie musiał utrzymać zatrudnienie bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy - zapisano w programie. 

Grant na aktywizację osób młodych

Ponadto - jak czytamy - pracodawca, zatrudniający osobę młodą, będzie mógł liczyć na dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej, co ma być zachętą do zatrudniania i aktywizacji osób młodych, m.in. z mniejszych miejscowości i wsi.

Dofinansowanie będzie przyznawane pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia, albo osobie sprawującej opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Warunkiem przyznania dofinansowania będzie zadeklarowanie przez osobę zatrudnianą, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (głównie będą to małe miasteczka i wsie).

Praca zdalna dla rodziców - wchodzą w życie nowe przepisy | M jak Mama