emerytura

i

Autor: Marek BAZAK/East News

Emerytura

Emerytura bez stażu pracy. Można ją dostać mimo, że nie przepracowało się nawet 1 dnia. Kto może liczyć na świadczenie?

2024-02-27 14:55

Warunkiem uzyskania chociaż minimalnej emerytury jest osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego i posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Niemniej jednak istnieją sytuacje, w których pewne osoby mogą otrzymać emeryturę, nawet jeśli nie pracowały ani jednego dnia. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę bez konieczności posiadania stażu pracy?

Emerytura bez stażu pracy? To możliwe

Żeby otrzymywać w Polsce co najmniej minimalną emeryturę wymagane jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także posiadanie odpowiedniego stażu pracy, który w przypadku pań wynosi 20 lat, a w panów – 25. Osoby, które nie przepracowały wymaganej liczby lat, także otrzymają świadczenie, ale będzie ono obniżone proporcjonalnie do tzw. okresów składkowych. Emeryturę otrzyma nawet osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i przepracowała w swoim życiu kilka dni, ale świadczenie będzie bardzo niskie. Najniższa emerytura w Polsce wynosi zaledwie 23 grosze miesięcznie. Oczywiście należy mieć na uwadze, że wysokość świadczenia zależy od zarobków, a co za tym idzie od odprowadzonych składek. Najwyższe świadczenie wypłacane przez ZUS wynosi obecnie 43 tysiące złotych.

Jednakże, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, istnieje możliwość otrzymywania emerytury bez przepracowania ani jednego dnia. Osoby, które nie mają żadnego stażu pracy mogą starać się o tzw. świadczenie w drodze wyjątku.

- Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie – czytamy na stronie Sejmu RP.

Kto może dostać świadczenie w drodze wyjątku?

Żeby móc starać się o świadczenie w drodze wyjątku, trzeba najpierw otrzymać z ZUS decyzję odmowną odnośnie standardowej emerytury. Następnie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, można liczyć na świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, czyli obecnie jest to 1588,44 zł. W szczególnych sytuacjach można też otrzymać świadczenie na drodze decyzji prezesa Rady Ministrów. W tym przypadku chodzi o tzw. emeryturę lub rentę specjalną. Na takie świadczenie mogą liczyć osoby, które mogą pochwalić się zasługami na rzecz kraju. Wysokość takiej emerytury jest ustalana indywidualnie przez premiera.

Ponadto ZUS od 2019 roku wypłaca świadczenie Mama 4 plus, nazywane emeryturą za urodzenie dziecka. To świadczenie jest przyznawane nie tylko kobietom ale generalnie rodzicom, którzy zrezygnowali z zatrudnienia, żeby poświęcić się opiece nad dziećmi. Kwota jest równa minimalnej emeryturze w danym roku.

Należy także pamiętać, że osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymają z urzędu emeryturę, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

Zarobki w Polsce. Tyle wynosi średnie wynagrodzenie w największych miastach

Czy PPK zapewni nam godne emerytury?