Emeryci z tego rocznika walczą z ZUS o odsetki. Chodzi o duże pieniądze

i

Autor: pexels/pixabay

Emerytury

Emeryci z tego rocznika walczą z ZUS o odsetki. Chodzi o duże pieniądze. Senat stanął po stronie emerytów

2024-03-04 10:15

Senat skierował do Sejmu propozycję ustawy, która przewiduje wyrównanie odsetkowe dla około 44 tysięcy emerytów urodzonych w 1953 roku, poszkodowanych przez niekorzystne regulacje redukujące ich emerytury. Wprowadzenie tej reformy może kosztować budżet państwa ok. 168 mln zł.

Emeryci z tego rocznika walczą z ZUS o odsetki 

Za skierowaniem do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych głosowało 53 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 41.

Projekt ustawy jest pokłosiem petycji, która wpłynęła do Senatu w 2022 r. Regulacja przewiduje wypłatę odsetek osobom urodzonym w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r.

Wówczas - zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. przepisami - wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego była pomniejszana o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze.

Zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 zakwestionował w marcu 2019 r. Trybunał Konstytucyjny.

W lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która wprowadziła możliwość ponownego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Przepis ten objął zarówno kobiety, jak i mężczyzn urodzonych w 1953 r. Osoby te do 11 stycznia 2021 r. mogły złożyć wniosek o wyrównanie świadczenia.

Senat popiera nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Senacki projekt zmierza do wypłacenia tym osobom także odsetek za okres, w którym nie mogły korzystać z całości należnej im emerytury.

W czasie prac nad projektem senator Magdalena Kochan (KO) podkreślała, że prawa nabyte nie mogą być odbierane późniejszym prawodawstwem.

 - Osoby, głównie kobiety z tego rocznika, zostały dotknięte niesprawiedliwością przepisów, która polegała na tym, że w momencie, kiedy one przechodziły na wcześniejszą emeryturę, nie wiedziały, że później wprowadzone prawo, tę kwotę wcześniej pobranych emerytur odliczy im od kapitału początkowego (...) wtedy, gdy osiągnęłyby wiek emerytalny - wyjaśniła Kochan.

Przypomniała, że po części ten problem naprawiła nowelizacja ustawy z 2020 r., jednak - zdaniem senator Kochan - sprawiedliwa jest wypłata odsetek za niewypłacane w terminie wyższe świadczenia.

Kochan poinformowała, że problem dotyczy około 44 tys. osób, a koszt wypłaty odsetek to 168 mln zł.

"Pracownica" ZUS oszukała 81-latkę