Ekwiwalent za urlop 2023. Komu się należy i w jakiej wysokości jest wypłacany?

i

Autor: pixabay.com Ekwiwalent za urlop 2023. Komu się należy i w jakiej wysokości jest wypłacany?

Twoje finanse

Ekwiwalent za urlop 2023. Sprawdź komu się należy i w jakiej wysokości jest wypłacany?

2023-03-24 15:48

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracy ma prawo wykorzystać w określonym terminie urlop wypoczynkowy. Z urlopu wypoczynkowego nie można zrezygnować, ani zamienić go na ekwiwalent pieniężny. Jest jednak jedna sytuacja, gdy zamiast niewykorzystanego urlopu, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi pieniądze. Wysokość ekwiwalentu za urlop jest ściśle określona i zależy od obowiązującego w danym roku współczynnika. Sprawdź, ile wynosi współczynnik ekwiwalentu za zaległy urlop w 2023 roku.

Komu przysługuje ekwiwalent za urlop?

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy tylko w sytuacji, gdy umowa o pracę wygasa lub ulega rozwiązaniu, a pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu. Nieistotny jest w tym przypadku powód wygaśnięcia stosunku pracy – ekwiwalent za zaległy urlop przysługuje zarówno w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, jak i pracownika. Jeśli powodem wygaśnięcia umowy o pracę jest śmierć pracownika, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje rodzinie pracownika.

Kiedy pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu za urlop?

Pracodawca może uniknąć obowiązku wypłaty ekwiwalentu, wysyłając pracownika na zaległy urlop w okresie wypowiedzenia. W takiej sytuacji nie jest wymagana zgoda pracownika. Jeżeli jednak liczba dni przysługującego urlopu jest większa niż liczba dni wypowiedzenia, pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za różnicę.

Drugim przypadkiem, gdy pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jest sytuacja, gdy bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy pracownik nawiązuje z tym samym pracodawcą kolejną umowę o pracę. W takim przypadku wystarczy, że strony uzgodnią, że zaległy urlop zostanie wykorzystany w czasie trwania nowego stosunku pracy.

Ekwiwalent za urlop: ile wynosi w 2023 roku?

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest ściśle określona i uzależniona jest od zarobków pracownika oraz ilości dni pracy w danym roku kalendarzowym. Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop, w pierwszej kolejności należy obliczyć obowiązujący w danym roku współczynnik ekwiwalentu. Najpierw ustalamy ilość dni pracy w 2023 roku: 365 dni – (53 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni pracy. Następnie ilość dni pracy (250) dzielimy przez liczbę miesięcy (12): 250:12=20,83. 20,83 to właśnie współczynnik ekwiwalentu w 2023 roku.

Obowiązujący w 2023 roku współczynnik ekwiwalentu w wysokości 20,83, dotyczy osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku osób zatrudnionych na część etatu będzie on odpowiednio zmniejszony – i tak w przypadku osób zatrudnionych na ½ etatu współczynnik ekwiwalentu wyniesie 10,42, a w przypadku osób zatrudnionych na ¼ etatu – 5,21.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop 2023?

Jeśli znamy już współczynnik ekwiwalentu, możemy obliczyć konkretną wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wysokość ekwiwalentu jest ściśle związana z wynagrodzeniem danego pracownika. Jako przykład niech nam posłuży pracownik, zarabiający średnią krajową (6883,96 zł brutto), któremu pozostało do wykorzystania 10 dni urlopu. Aby obliczyć wysokość przysługującego mu ekwiwalentu należy najpierw podzielić wysokość jego pensji przez współczynnik ekwiwalentu, a następnie przez godziny wymiaru pracy: (6883,96:20,83):8=41,31. W ten sposób obliczyliśmy, że pracownikowi przysługuje ekwiwalent w wysokości 41,31 zł za godzinę. Teraz musimy jeszcze obliczyć, ile w jego przypadku wynosi ekwiwalent za 10 dni zaległego urlopu: 10 x 8 x 41,31 = 3304,80 zł.

Do kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za urlop?

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Przyjmuje się, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzenie, ekwiwalent należy wypłacić w ostatnim dniu wypowiedzenia. Z kolei w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, ekwiwalent należy wypłacić w dniu wręczenia pracownikowi oświadczenia o zwolnieniu.

Podwyżki emerytur? OCHŁAP! Głodni emeryci szukają jedzenia w ŚMIETNIKACH! | Komentery
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE