Możesz otrzymać dodatkowe 600 złotych! Wystarczy, że wystąpisz o dodatek aktywizacyjny

i

Autor: unsplash

Dodatki

Możesz otrzymać dodatkowe 650 złotych! Wystarczy, że wystąpisz o dodatek aktywizacyjny

2024-01-26 16:01

Osoba, która straciła zatrudnienie może pobierać nie tylko zasiłek dla bezrobotnych, ale także dodatek aktywizacyjny. Świadczenie wynosi ponad 650 złotych. Sprawdź, kiedy możesz ubiegać się o dodatkowe pieniądze z powiatowego urzędu pracy.

Bezrobocie w Polsce

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec ubiegłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 789,4 tys. bezrobotnych – wynika z komunikatu MRPiPS.

W porównaniu z bezrobociem w listopadzie 2023 r. liczba osób bez pracy nieznacznie wzrosła – o 2,1 proc., czyli o 16 tys. W listopadzie w urzędach pracy zarejestrowanych było 773,4 tys. bezrobotnych.

Resort zaznaczył, że nieznaczny wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych obserwowany jest m.in. ze względu na koniec prac sezonowych i jest to zjawisko cykliczne i naturalne.

Według danych opublikowanych na początku grudnia 2023 r. stopa bezrobocia w Polsce (liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat) wyniosła w październiku br. 2,8 proc. wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie euro

Świadczenia pieniężne dla bezrobotnych

Osoby, które utraciły stałe źródło dochodu mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Żeby otrzymać świadczenie trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji, było się zatrudnionym przez co najmniej rok i zarabiało się co najmniej najniższą krajową.

Jeśli urząd nie będzie miał stosownej propozycji pracy, wypłaci zasiłek. Obecnie podstawowy zasiłek dla osób bezrobotnych wynosi 1304,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 1024,10 zł brutto. Można także otrzymywać zasiłek podwyższony w kwocie 1565,00 przez pierwsze 90 dni i wynoszący 1229,00 w kolejnych dniach, a także obniżony w kwotach odpowiednio 1043,30 i 819,30 zł.

Dodatkowo urząd pracy wypłaca także dodatek aktywizacyjny, o czym nie każdy wie. 

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie skierowane do osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, które samodzielnie znalazły zatrudnienie lub zatrudniły się w niepełnym wymiarze czasu pracy w miejscu wskazanym przez urząd.

Świadczenie przysługuje niezależnie od wieku i dochodu, a jego wysokość jest ustalana w oparciu o wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Maksymalna kwota dodatku wynosi 50 proc. zasiłku podstawowego, czyli 652,10 zł. 

Osoba, która podjęła pracę w miejscu wskazanym przez PUP, może pobierać dodatek przez cały okres przysługującego jej prawa do zasiłku. Natomiast w przypadku samodzielnego podjęcia zatrudniania dodatek przysługuje przez połowę tego okresu.  

Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć w urzędzie pracy wniosek i dołączyć do niego umowę o pracę. Żeby nie stracić prawa do świadczenia, najlepiej to zrobić w dniu podpisania umowy. 

W. BUDA: BEZROBOCIE MOŻE WZROSNĄĆ