ZUS

i

Autor: ZUS

zus

Renta socialna. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie?

2023-09-22 15:51

Renta socjalna jest wsparciem dla osób, które nie mogą otrzymać renty z tytułu niezdolności do pracy. Wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie? Wyjaśniamy.

Renta socjalna. Czym jest?

Renta socjalna jest pomocą dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia, nie mogą pracować, a jednocześnie nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Co istotne, renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną, ale suma obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Według danych ZUS w 2022 roku na renty socjalne w skali kraju wydano 4 593 870 800 zł.

By ją otrzymać należy spełniać poniższe warunki:

  • być osobą pełnoletnią lub być kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat
  • lekarz orzecznik ZUS / komisja lekarska ZUS stwierdził, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 1. przed ukończeniem 18 roku życia, 2. w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego), 3. szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, 4. w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna. Jakie dokumenty należy złożyć?

By ubiegać się o rentę socjalną należy złożyć:

  • wniosek o rentę socjalną
  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9)  wypełnione przez lekarza (powinien wystawić je nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku)
  • inną dokumentację medyczną, która może potwierdzić stan zdrowia (np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego)
  • dokumenty przygotowane przez Twojego pracodawcę (jeżeli dana osoba jest zatrudniona),czyli : zaświadczenie o terminie zawartej umowy i kwocie osiąganego przychodu, wywiad zawodowy
  • oświadczenie czy dana osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.
Najlepsze cytaty filmowe Bogusława Lindy

Najlepsze restauracje w Łodzi według magazynu "Twój Styl". Które lokale wyróżniono?

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE